Konto pracodawcy


Era Człowieka - zmieniają się reguły rządzące rynkiem pracy

Agencja doradztwa personalnego ManpowerGroup, opublikowała dziś raport ekspercki „Przewodnik po Erze Człowieka”. Opracowanie jest analizą zjawisk warunkujących nastanie nowej epoki oraz zbiorem wskazówek podpowiadających pracodawcom jak działać efektywnie i skutecznie na zmieniającym się rynku pracy.  W Erze Człowieka światem pracy rządzi “talentyzm”, to on jest teraz kapitałem firm.
Era Człowieka – nowy etap dla rynku pracy
Eksperci ManpowerGroup od dłuższego czasu zwracają uwagę na zbieżność występujących na różnych rynkach zjawisk, a także ich wpływ na świat pracy. Klęski żywiołowe, przewroty polityczne, niepokoje społeczne, gospodarcze oraz niepewności finansowe przyczyniły się do tego, że obowiązujące systemy przestały gwarantować stabilność, a dotychczasowy układ sił w światowej gospodarce uległ zmianie. Wszytko to przyczynia się do powstawania nowych wyzwań i zagrożeń dla rynku pracy, wpływając
na działania przedsiębiorców.
Jak zauważa Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce – Zmiany, które obserwujemy wymagają od nas modyfikacji modeli biznesowych, co pociąga za sobą zmianę nastawienia do samych pracowników. Ma to ogromny wpływ na konkurencyjność firm oraz ewentualne zminimalizowanie ich kłopotów na rynku pracy. We współczesnym świecie firmy muszą wykazać się dużo większą pomysłowością w kwestii pozyskiwania, szkolenia i rozwijania pracowników. Konieczne staje się dostosowanie procedur personalnych oraz struktury zatrudnienia do tworzenia optymalnych warunków wydobywających potencjał pracowników.
Świat przechodzi transformację i zmierza do nowej rzeczywistości, w której jego rozwój będzie determinowany przez potencjał ludzki – w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. Cechą charakterystyczną nowego okresu jest zastąpienie głównego wyróżnika konkurencyjności, jakim był kapitał, przez talent. Talenty, czyli pracownicy o poszukiwanych, rzadkich kompetencjach, o których jest coraz trudniej, zaczynają dyktować swoje warunki pracodawcom – to oni będą decydować jak, gdzie i kiedy chcą pracować. Talenty będą naturalnie przyciągane przez branże, które zaoferują najlepsze warunki rozwoju zawodowego. W ich postawie zauważalne będzie przykładanie większej wagi do własnego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowanie w lokalne społeczności.
Obecne zagrożenia dla rynku pracy
Jednak jednocześnie obserwujemy przesunięcie dynamiki rozwoju, podczas którego dotychczasowe potęgi gospodarcze tracą swoje wpływy, w siłę natomiast rosną rynki wschodzące. Efektem jest nasilający się podział świata, a także wzrost niedopasowania umiejętności pracowników do potrzeb rynku. Jednym z objawów tych zmian jest utrzymujący się problem globalnego niedoboru talentów. Według wyników badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup w pierwszej połowie 2012 r., aż jedna trzecia pracodawców w Polsce i na świecie nie może znaleźć pracowników na kluczowe dla działalności ich firm stanowiska. Ten negatywny trend ulega dodatkowemu wzmocnieniu poprzez dzielące społeczeństwa nierówności społeczne i ekonomiczne. Co ciekawe, sytuacji tej nie zmienia nawet rosnący poziom bezrobocia. Postępująca równolegle ewolucja technologiczna przyczynia się do globalizacji świata i wpływa na przewartościowanie potrzeb rynku pracy. Rodzi to większą otwartość pracodawców oraz pracowników zarówno na migracje zawodowe, jak i częstsze wykorzystywanie technik pozwalających na pracę w międzynarodowych zespołach bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Z drugiej strony, podczas gdy powstają nowe, nieznane wcześniej, stanowiska, które nadal trudno zapełnić, część zawodów przestaje być potrzebna, co rodzi dla obydwu stron dodatkowy problem.
Jak firmy mogą osiągnąć sukces?
W wyniku analizy nowej rzeczywistości, eksperci ManpowerGroup przygotowali listę rozwiązań, które przyczynią się do sukcesu pracodawców w Erze Człowieka. Wiążą się one z wprowadzeniem nowych modeli pracy, praktyk HR oraz źródeł talentów. Jedną z kluczowych idei Ery Człowieka jest zrozumienie, że siła firmy zależy od tworzących ją pracowników. Z kolei jakość ich pracy warunkowana jest jakością strategii zarządzania zasobami ludzkimi, którą tworzy i implementuje kadra zarządzająca. Pracodawcy powinni tak zarządzać ludźmi, by zapewnić im ciągły rozwój posiadanego przez nich potencjału, a firmie zagwarantować dostęp
do talentów zarówno teraz, jak i w przyszłości. Pomocne w tym będą elastyczne modele pracy, które integrują dynamiczną mieszankę różnych pracowników. Warte promowania są również modele pracy wirtualnej (zdalnej) oraz „mrowiskowej” (czyli wykonywanie przez pracowników małych zadań będących częścią jednego projektu). Takie formy pobudzają innowacyjność, ponieważ pozwalają firmom wykorzystać talenty, które kiedyś pozostałyby niedostrzeżone. Równowaga pomiędzy różnymi typami stanowisk i form zatrudnienia to oszczędność kosztów, a także większy zakres dostępnych możliwości. Warto zatem dostosować zarządzanie zasobami ludzkimi do różnic kulturowych, a także stosować poziome struktury pracy. Pozwolą one zniwelować bariery istniejące między grupami oddzielonymi od siebie geograficznie lub funkcjonalnie, usprawniając tym samym pracę całego zespołu.
Utrzymujący się problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników wymaga umocnienia zasobów talentów, poprzez szukanie nowych źródeł (również poza granicami własnego kraju), sięganie do zasobów dotychczas niedocenianych (jak np. młodsze grupy wiekowe, czy pracownicy 50+), a także poprzez decydowanie się na przebranżawianie obecnej kadry. Przekwalifikowanie takie wymaga często sięgania po, rekomendowany przez ManpowerGroup, model rozwijania potencjału pracownika. Pozwala on wyselekcjonować z zespołu osoby z potencjałem, a następnie poddać je szkoleniu, które pomoże im rozwinąć się w kierunku spełniania nowych ról. Programy szkoleń warto opracowywać we współpracy z administracją publiczną, by zdywersyfikować zestaw umiejętności populacji. Pamiętać należy również, że programy szkoleń w Erze Człowieka nie powinny być narzucone, lecz oparte
na dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Ważne jest właściwie nagradzanie, angażowanie i rozwijanie talentów, które będzie adekwatne zarówno do potrzeb pracodawcy, jak i oczekiwań pracowników. Nowa strategia HR powinna zręcznie łączyć najnowsze zdobycze technologii z personalnym podejściem w rekrutacji oraz mieć na względzie równowagę pomiędzy pracownikami stałymi i tymczasowymi. Aby wyróżnić się w obliczu niedoboru talentów pomocna będzie zatem współpraca z firmami innowacyjnych rozwiązań HR.
Co nadejście Ery Człowieka oznacza dla pracowników?
Pracownicy powinni obserwować skutki nadejścia Era Człowieka równie pilnie jak pracodawcy. Tempo zmian przyspieszy nieprawdopodobnie, w związku z czym wszelkie umiejętności będą szybko dezaktualizować się. Osoby aktywne zawodowo będą musiały bezustannie się dokształcać, aby przez cały okres trwania swojej kariery zawodowej móc w pełni korzystać ze swojego potencjału. Era Człowieka daje ogromne możliwości rozwoju i szans na rynku pracy tym, którzy będą chcieli z nich skorzystać.
(źr. Manpower)
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility o recesji na rynku logistycznym
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Pekaes uruchomił nowy magazyn na Mazowszu
Nowy rekord Portu Gdańsk w przeładunkach
LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim
CPK zaprasza do konsultacji planów budowy nowych linii kolejowych i drogowych
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC