Konto pracodawcy


Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę?

Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem należy liczyć się z tym, iż w niektórych przypadkach trzeba wypłacić pracownikowi stosowną rekompensatę z tego tytułu (np. odprawa przy zwolnieniach grupowych, lub z przyczyn niedotyczących pracownika). W razie nieuzasadnionego zwolnienia pracownika, pracownik może też domagać się odszkodowania.

 

Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, musi liczyć się z obowiązkiem wypłaty odprawy pieniężnej zwalnianemu pracownikowi. Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od okresu stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio wysokość:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Natomiast w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może żądać od pracodawcy, m.in. odszkodowania.

 

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
Natomiast w niektórych przypadkach sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Pracownik nie może natomiast żądać jednocześnie odprawy pieniężnej z powodu likwidacji jego stanowiska pracy oraz odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie.


Podstawa prawna:
art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
art. 45, art. 471 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk, radca prawny M&M air sea cargo S.A.

 

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
Wzrost automatyzacji pozytywnie wpłynie na liczbę miejsc pracy?
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Accolade zainwestuje blisko 30 miln euro w Panattoni Park w Częstochowie
Grupa Raben otwiera oddział w Bułgarii
Volvo Trucks rozpoczyna sprzedaż elektrycznych samochodów ciężarowych
Fresh Logistics Polska rozwija logistykę w duchu „paperless”
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Raben przejmuje kolejną niemiecką firmę
Action otwiera pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce
CEVA Logistics stawia na rozwój w Azji Południowo – Wschodniej
Hillebrand opracował nowe flexitanki dające 25 proc. oszczędności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC