Dodaj ogłoszenie o pracy


CEVA Logistics podsumowuje działania CSR i przedstawia kierunki ich realizacji

CEVA podsumowała swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za rok 2023, dzieląc się swoimi celami i rocznymi postępami.

Misją CEVA Logistics jest łączenie ludzi, produktów i dostawców na całym świecie a firma zobowiązuje się realizować tę misję w sposób etyczny i zrównoważony. CEVA, jako część Grupy CMA CGM, przedstawia szczegółowe informacje na temat tych działań w corocznym raporcie CSR Grupy. CEVA podsumowała właśnie swoje postępy w tym obszarze, dostarczając klientom, dostawcom i partnerom odpowiednich, aktualnych informacji.

Działania CSR oparte na trzech filarach
Działalność CEVA w zakresie CSR odzwierciedla program całej Grupy, opierając jej zobowiązania na trzech głównych filarach: Acting for Planet, Acting for People i Acting for Fair Trade.

Acting for Planet obejmuje redukcję emisji dwutlenku węgla i zobowiązania CEVA w tym obszarze zgodne z zobowiązaniami Grupy CMA CGM - osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku. W 2023 r. ślad węglowy CEVA wyniósł 6,0 mln tCO2e, co oznacza redukcję o 200 000 ton w porównaniu z 2022 r. W raporcie wyszczególniono też dźwignie dekarbonizacji, które CEVA zastosuje w nadchodzących latach, aby osiągnąć cel zerowego poziomu emisji CO2, a także postępy firmy w każdym obszarze usług.

Acting for People opisuje aktywność CEVA w obszarze employer brandingu i zatrudnienia, której celem jest stanie się pracodawcą z wyboru. Pracodawcą, który zobowiązuje się do monitorowania obszarów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, wszelkich świadczeń na ich rzecz oraz zaangażowania i rozwoju kariery. Jako wiodący globalny gracz logistyczny, CEVA dąży do wspierania równości, różnorodności i integracji na każdym poziomie, a raport zawiera informacje na temat programów wsparcia i innych inicjatyw promujących jeszcze większą różnorodność.

Wreszcie, trzeci filar Acting for Fair Trade dostarcza informacji na temat działalności biznesowej CEVA. Celem jest monitorowanie i zapewnienie, że wszystko to co robi CEVA odbywa się zgodnie z etyką. Pracownicy CEVA postępują zgodnie z kodeksem One CEVA, który zawiera jasne wytyczne dotyczące oczekiwań w tym obszarze i regulacji firmy. Jako globalny operator, CEVA współpracuje z wieloma podwykonawcami, informując ich o swojej karcie zrównoważonych zakupów, promując w ten sposób odpowiedzialny rozwój w całym łańcuchu dostaw.
CEVA, jako firma 3PL silnie zaangażowana w zrównoważone rozwiązania logistyczne, wykorzystuje również swoją globalną skalę, aby pomagać innym wprowadzać swoich klientów w rozwiązania niskoemisyjne i zachęcać ich do przejścia na bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw.

W ramach wysiłków zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 we własnych flotach, CEVA zwiększa liczbę pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi - docelowo ma mieć 1450 pojazdów elektrycznych do 2025 roku. CEVA podjęła też zobowiązanie do korzystania wyłącznie z niskoemisyjnej energii elektrycznej w swoich magazynach do 2025 r., a wysiłki związane z efektywnością energetyczną, recyklingiem, opakowaniami wielokrotnego użytku oraz redukcją odpadów i zużycia wody dodatkowo zmniejszą wpływ działalności CEVA.

CEVA Logistics osiągnęła też duży postęp w angażowaniu i rozwoju umiejętności globalnych zespołów (ponad 110 tys. pracowników na świecie), z ukierunkowaniem na tworzenie wartości dla klientów, wsparcie społeczności lokalnych, także w ramach akcji wolontariatu, oraz prowadzenie biznesu w sposób etyczny i z poszanowaniem dla środowiska. A dbałość o bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem w CEVA, która działa na tym polu według standardów QHSE (Quality, Health, Safety & Environment).

CEVA oferuje szeroki zakres rozwiązań, które zwiększając widoczność, zapewniają efektywne raportowanie emisji CO2. Inwestuje też w zaawansowane technologie związane z przetwarzaniem danych i sztuczną inteligencją, co zwiększa wydajność operacji (tj. rozwiązania w zakresie optymalizacji tras ukierunkowane na redukcję emisji CO2.)

2023 CSR Report Executive Summary CEVA Logistics ” dostępny jest na:

https://www.cevalogistics.com/documents/2024-04/2023-CEVALogistics-CSR-Overview.pdf

Szczegółowe informacje na temat inicjatyw i działań, podejmowanych przez CEVA Logistics, zostały przedstawione w raporcie rocznym Grupy CMA CGM.

(źr. CEVA)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.