Dodaj ogłoszenie o pracy


Ekojazda z perspektywy zawodowego kierowcy – doświadczenia Girteki!

Dążenie do dekarbonizacji stawia dziś branżę logistyczną przed nowymi wyzwaniami. Brak infrastruktury, ograniczona przepustowości sieci i zasięg samochodów z napędem elektrycznym czy koszty wdrożenia alternatywnych metod są tematem wielu dyskusji i poszukiwania optymalnych rozwiązań. W tym kontekście prostą i skuteczną, ale też często niedocenianą, metodą redukcji emisji CO2 w transporcie drogowym jest ekologiczna jazda. A tu kluczowe są umiejętności kierowców i wsparcie ze strony firm transportowych. Jak ekojazdę i wynikające z niej korzyści oceniają sami kierowcy? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się Uladzislau Piatrychyts, zwycięzca 11. edycji programu ECO League, organizowanego przez Girtekę, największego europejskiego przewoźnika drogowego, bazującego na cyfryzacji usług.

Każdego dnia na europejskich drogach towary dostarczane są przez ponad 6 mln samochodów ciężarowych, których średni wiek wynosi 14 lat. Ich wymiana na pojazdy o zerowej emisji jest albo kosztowna albo wręcz niemożliwa, biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości producentów i zapotrzebowanie na bezemisyjne usługi logistyczne. Jednocześnie poziom emisji generowany przez starsze modele aut ciężarowych znacznie przewyższa wartości określone w dyskutowanych obecnie normach EURO 7, a także EURO 6, wprowadzonych na rynek kilka lat temu. Sektor usług logistycznych, w którym pojazdy ciężarowe (HGV) odpowiadają za ok. 20 proc. wszystkich emisji z transportu drogowego w Europie, stoi więc przed ogromnym wyzwaniem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Szansą na szybką zmianę są programy motywacyjne, takie jak ECO League Girteki, które koncentrują się na zachowaniu kierowców. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie?
Dzięki umiejętnościom ekologicznej jazdy, kierowcy mogą wpływać na poziom zużycia paliwa, a tym samym poziom emisji spalin. Przede wszystkim dlatego, że można z niego skorzystać od razu, bez konieczności ponoszenia większych inwestycji. Co więcej, przynosi też dodatkowe korzyści kierowcom.
„Z mojego doświadczenia wynika, że ekojazda bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wymaga spokojnej jazdy, z płynnymi manewrami zaplanowanymi z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpływa to także na odczucia kierowcy. Kiedy jeździsz w ten sposób, czujesz się spokojniejszy" - mówi Uladzislau Piatrychyts, zawodowy kierowca Girteki i zwycięzca ECO League.

ECO League zwiększa motywację kierowców
Jedź mądrze i bezpiecznie! - to główne założenie i cel programu ECO League, który już od kilku lat rozwija Girteka. Zintegrowanie kultury ekonomicznej jazdy, która wykorzystuje zaawansowane technologie i jednocześnie poprawia bezpieczeństwo na drodze, nie tylko rozwija umiejętności kierowców. W ECO League ich jazda jest analizowana pod kątem 8 różnych parametrów, od pracy silnika na jałowym biegu, używania hamulców i hamowania w ekstremalnych warunkach, zatrzymywania się, toczenia i korzystania z tempomatu po jego skuteczność i obciążenie silnika. Połączenie tych danych pozwala na uzyskanie przez kierowcę wyniku eko (eco-score), z najwyższą oceną na poziomie 100 punktów.

- Jednym z najważniejszych aspektów ekologicznej jazdy jest przewidywanie... I nie można na to wpłynąć. Ale można mieć wpływ na swoje umiejętności i efektywnie poruszać się po ruchliwych, trudnych czy niebezpiecznych odcinkach dróg - wyjaśnia Uladzislau Piatrychyts, podkreślając, że program koncentruje się na doskonaleniu umiejętności i bezpieczeństwie. - A takie podejście ma wpływ na samopoczucie kierowców. Piatrychyts zwraca też uwagę na to, że ekologiczna jazda wymaga stałego zaangażowania, co może wyjaśniać, dlaczego niektórzy kierowcy wciąż wahają się przed jej stosowaniem. - W ekologicznej jeździe potrzebna jest cierpliwość i praca, przez dłuższy czas - zauważa, podkreślając, że wprawdzie wyniki nie zawsze są widoczne natychmiast, ale w dłuższym okresie czasu widać, że ich wpływ jest już znaczący.

Cyfrowe wsparcie
Wsparcie w dostarczaniu szybkich i dokładnych informacji na temat wydajności jazdy dają nowe technologie i cyfryzacja. Kierowcy mogą je łatwo wykorzystać i tym samym poprawić swoje umiejętności. - Dzięki nowej flocie i telematyce ekologiczna jazda jest prosta i wygodna. Niektóre parametry uległy zmianie i teraz jazda stała się łatwiejsza i bezpieczniejsza, a wyniki lepsze. Wygodna jest również codzienna kontrola, ponieważ wszystkie informacje są zawsze dostępne online - wyjaśnia Uladzislau Piatrychyts.
Doświadczenie i spostrzeżenia Uladzislaua Piatrychytsa pokrywają się z celami i osiągnięciami programu ECO League. Dzięki edukacji, wykorzystaniu technologii w dostarczaniu informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, a także codziennemu wsparciu, działania Girteki przyczyniają się nie tylko do redukcji emisji gazow cieplarnianych. Pozwalają też budować społeczność kierowców wyspecjalizowanych w ekojeździe i tym samym propagujących zrównoważony rozwój.

Większe zaangażowanie kierowców, większe korzyści dla środowiska
Wyniki programu ECO League potwierdzają, że zaangażowanie kierowców, wspierane przez edukację i nowoczesne technologie, umożliwia osiągnięcie znaczących korzyści dla środowiska. Obecnie średnia odległość pokonywana przez jeden samochód ciężarowy wynosi ponad 160 tys. km. Jeśli uda się zredukować emisję z każdych przejechanych 100 km, skala wpływu może być znacząca. I co więcej, jest już to możliwe przy nakładach finansowych stanowiących mniej niż 1% inwestycji wymaganych dla rozwiązań opartych na pojazdach elektrycznych czy napędzanych wodorem.

Warto też podkreślić, że programy motywacyjne, takie jak ECO League, ale też inne szkolenia czy praktyczne ćwiczenia, zawsze przynoszą korzyści kierowcom. Jak mówi Uladzislau Piatrychyts: „Chciałem być kimś więcej niż tylko kierowcą, chciałem być zawodowym kierowcą. ECO League opiera się na wielu parametrach, które pozwalają mi kontrolować i doskonalić umiejętności w kierowaniu autem ciężarowym".

Program ECO League jest przykładem rosnącego zaangażowania Girteki w działania na rzecz dekarbonizacji transportu, co umacnia pozycję firmy jako odpowiedzialnego lidera rynku usług logistycznych. Przynosi też korzyści lokalnym społecznościom, co wiąże się z redukcją gazów cieplarnianych, oraz kierowcom, którym zapewnia możliwości doskonalenia umiejętności i większe bezpieczeństwo na drodze.

(źr. Girteka)

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.