Dodaj ogłoszenie o pracy


Rok 2016 przyniesie przełomowe trendy w logistyce? – prognozy Logistics Trend Radar DHL

DHL, ogłosił swoje prognozy 26 kluczowych trendów, które w ciągu kolejnych pięciu do dziesięciu lat mogą wpływać na sektor logistyki. Opisuje je raport - Logistics Trend Radar na rok 2016, który wskazuje na całkowicie nowe trendy w logistyce. Publikacja Logistics Trend Radar na rok 2016 przedstawia poglądy oraz informacje dotyczące zachodzących przekształceń na rynku logistycznym, które mogą mieć wpływ na kształtowanie jego przyszłości – począwszy od takich, jak: zmieniający się krajobraz energii i handlu, aż po mikro trendy - jak nowe przedsiębiorstwa logistyczne rozdzielające sektor logistyczny. Raport opisuje szczegółowo, które sektory będą pod wpływem wydarzeń i ram czasowych potencjalnych wpływów lub ulegną przeobrażeniom w ciągu kolejnej dekady.

Sztuczna inteligencja i personalizacja stoją za większością najbardziej transformacyjnych  trendów raportu na rok 2016 – w tym inteligentne łańcuchy dostaw wykorzystujące systemy samouczenia lub samouczenia się z wykorzystaniem komputera. Wpływ wywierany przez napędzane danymi autonomiczne łańcuchy dostaw, zapewnia osiągnięcie wcześniej niemożliwych do uzyskania poziomów optymalizacji. Dotyczy to procesów wytwarzania, logistyki, przechowywania oraz ostatniego etapu dostawy (tzw. last mile delivery), które mogłyby zostać zrealizowane w ciągu mniej niż połowy dekady pomimo wysokich kosztów ustanowienia opóźniających wczesne zastosowanie w logistyce.
Zmieniające się zachowania konsumentów oraz pragnienie personalizacji, stoją za dwoma innymi głównymi trendami dotyczącymi opcji Batch Size One i On-demand Delivery. Stworzona dla wywarcia sporego wpływu na logistykę, opcja on-demand delivery (dostawa na żądanie) umożliwi konsumentom dostarczanie ich zakupów w miejscu i o czasie przez nich wybranym dzięki wykorzystaniu elastycznych usług kurierskich. Opcja Batch Size One bada, co mogłoby się wydarzyć, gdyby zapotrzebowanie konsumenta na wysoce spersonalizowane produkty zgrało się z produkcją masową w ciągu nadchodzących i szybko zmieniających się łańcuchów dostaw wymagających, aby dostawcy usług logistycznych działali szybko i aby w elastyczny sposób reagowali na zmiany w czasie i miejscu wytwarzania.

- Kluczowe trendy ujęte w tegorocznej edycji Logistics Trend Radar mogą zmienić światowy sektor logistyki, a przy 15 z 26 trendów mogących wywrzeć wpływ w ciągu najbliższych pięciu lat, jest bardzo ważne, aby wszystkie jednostki zaangażowane w zarządzanie łańcuchem dostawy i logistykę zrozumiały już teraz te potencjalnie przełomowe wydarzenia i implikacje dla własnych przedsiębiorstw lub sektora - mówi Matthias Heutger, starszy wiceprezes ds. strategii, marketingu i innowacji DHL.

Opracowana przez Trend Research DHL, publikacja Logistics Trend Radar dotycząca roku 2016 obejmuje dogłębną analizę pojawiających się trendów oraz wpływów według sektorów. Ponadto zawiera analizę bieżących trendów, jak również informacje od przywódców ideowych sektora, takich jak World Bank, Fraunhofer Institute, HP oraz 500 nowych przedsiębiorstw w zakresie przyszłości sektora logistyki. Raport podkreśla również przełomowe projekty pilotowe opracowane przez Trend Research DHL, jak na przykład testowanie przez DHL kolaboracyjnych robotów w działaniach magazynowych. Wszystkie trendy, zostały opisane w raporcie szczegółowo wraz z kluczowymi możliwościami, wyzwaniami, informacjami realizacyjnymi oraz ramami czasowymi. Raport jest dostępny bezpłatnie na stronie www.dhl.com/trendradar

(źr. DHL)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.