Dodaj ogłoszenie o pracy


"Shadowing" sposobem na poznanie pracodawcy

Program polega na tym, że firma zaprosza studenta na jeden dzień, podczas którego będzie towarzyszył osobom na kierowniczych stanowiskach podczas ich rutynowego dnia pracy. Działanie to ma na celu pokazanie specyfiki danego stanowiska lub zawodu, a także możliwość zapoznania się z samą organizacją, sposobem jej funkcjonowania oraz kulturą. Projekt Shadowingu prowadzi do 2012 r. Grupa Raben.

W tym roku już troje cieni spędziło dzień w polskich spółkach Grupy Raben: Fresh Logistics, Raben Transport i Raben Management Services. Jednym z nich był student Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, który miał możliwość towarzyszyć Małgorzacie Dzięgielewskiej, dyrektorowi e-commerce w Grupie Raben, w jej dniu pracy. W trakcie trwania programu brał udział w spotkaniach z dostawcami oprogramowania, telekonferencjach z klientami oraz spotkaniach wewnętrznych.

- Shadowing pozwala nam dzielić się wiedzą z rynkiem, ale również pozyskać informację zwrotną z otoczenia. Szacuje się, że w 2025 roku 75 proc. pracowników będą stanowili przedstawiciele pokolenia Y. Dlatego już dziś nawiązujemy współpracę z najlepszymi z nich, poprzez udostępnienie im możliwości poznania specyfiki pracy w Grupie Raben. Studenci, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu, zostali później zaproszeni na rozmowy w sprawie pracy, zatem korzyści są obopólne – komentuje Lider CSR Grupy Raben – Marta Szymborska.

- Udział w projekcie Shadowingu był dla mnie cennym doświadczeniem – mówi Szczepan Górtowski, student Wyższej Szkoły Logistyki.  Przez dwa dni byłem częścią zespołu realizującego różne projekty – począwszy od logistyki po analizy ekonomiczne i informatyczne. W dziale e-commerce znacznie poszerzyłem i usystematyzowałem swoją dotychczasową wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w handlu elektronicznym.  To praktyczne wiadomości, których nie znajdę w żadnym podręczniku.

(orp. red za inf. Grupy Raben)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.