Dodaj ogłoszenie o pracy


Wskaźnik Pracy Dorywczej – w I kwartale najwięcej pracy w logistyce!

Wskaźnik Pracy Dorywczej na I kwartał 2024 przygotowany przez Tikrow wskazuje, że coraz więcej Polaków rozważa pracę dorywczą. Zamierza jej szukać 22% osób, o 4 pkt proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2023 roku. Do dorabiania skłaniają głównie rosnące koszty życia (53% wskazań).

Przedsiębiorstwa w podobnym stopniu co kwartał wcześniej planują wspierać się pracą dorywczą (52% vs. 53% w IV kwartale 2023). Eksperci Tikrow zwracają uwagę, że firmy zaczynają na stałe wpisywać pracowników natychmiastowych w swoje strategie zatrudnienia, stawiając coraz częściej na model hybrydowy. I to niezależnie od pory roku, piku produkcyjnego lub sprzedażowego. Najczęściej pracowników dorywczych będą poszukiwały firmy logistyczne (61%). Dodatkowe zajęcie Polacy znajdą też w zakładach produkcyjnych (51%) i w handlu (44%).
– Pierwszy tegoroczny Wskaźnik Pracy Dorywczej wyraźnie wskazuje na dwie tendencje. Utrzymuje się zainteresowanie firm pracownikami dorywczymi, co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie doceniają zalety hybrydowego zatrudnienia, czyli łączenia stałych pracowników z dorywczymi, oraz budowania elastycznych grafików pracy. Ten model coraz częściej staje się standardem w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wśród Polaków natomiast widać zwiększone zainteresowanie pracą natychmiastową, co nie jest motywowane dodatkowymi wydatkami jak w poprzednim kwartale, ale przede wszystkimi rosnącymi kosztami życia – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Firmy pilnie potrzebują dodatkowych pracowników
Wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej z I kwartału 2024 roku pokazują, że coraz więcej firm chce wspierać się pracownikami dorywczymi. 27% ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że nie planuje zatrudniać ich, podczas gdy kwartał wcześniej ta grupa była większa o 6 pkt proc. Początek roku wiąże się z większą niepewnością i nieprzewidywalnością, dlatego więcej firm ma problem z oceną sytuacji i odpowiedziało nie wiem (22% vs. 14% w IV kwartale 2023). W sumie 52% przedsiębiorstw planuje wspierać się pracownikami dorywczymi (-1 pkt proc. w ujęciu kwartalnym), z czego 18% prognozuje większe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych niż w poprzednim kwartale, 19% podobne, a 15% mniejsze.

Najwięcej pracy w logistyce
W pierwszych miesiącach tego roku najwięcej dodatkowej pracy czeka na Polaków w logistyce. Tak deklaruje 61% firm (o 5 pkt proc. mniej niż w IV kwartale 2023, kiedy sektor skupiał się na obsłudze klientów w okresie Black Week i Świąt). W produkcji co druga firma planuje zatrudnienie pracowników w modelu „na dniówki” (51%, o 8 pkt proc. mniej w ujęciu rocznym). Niewielki wzrost zainteresowania pracą dorywczą odnotowano natomiast w sektorze handlu. 44% sklepów i marketów będzie szukać „dodatkowych rąk do pracy” (o 1 pkt proc. więcej w ujęciu kwartalnym).
Marta Śliwińska, Senior Employer Branding Manager w Biedronce, zwraca uwagę, że w obliczu niesłabnących wyzwań w 2024 roku, szczególnie tych natury ekonomicznej, dział HR musi szczegółowo analizować każdą wydaną złotówkę. – Efektywne zarządzanie wymaga skupienia się na kluczowych wskaźnikach, takich jak produktywność, kontrola kosztów personalnych związanych z zatrudnieniem oraz analiza wynagrodzeń i zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Świat biznesu pędzi coraz szybciej, dostosowując się do oczekiwań konsumentów, zwiększając konkurencyjność i dążąc do optymalizacji zysków. Dział HR, jako strategiczny partner ma za zadanie wspierać biznes w najbardziej efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, które są najważniejszymi aktywem organizacji – mówi Marta Śliwińska.

Polacy częściej szukają dodatkowej pracy
W okresie styczeń-marzec tego roku atrakcyjnych zleceń pracy dorywczej planuje szukać liczniejsza grupa Polaków niż pod koniec 2023 roku. 22% respondentów podejmie w I kwartale br. pracę dodatkową, o 4 pkt proc. więcej w ujęciu kwartalnym. 57% nie ma takich zamiarów, a 20% jeszcze nie wie. Do dodatkowego zajęcia skłaniają Polaków przede wszystkim rosnące ceny i wysokie koszty utrzymania (53%). 49% Polaków traktuje pracę natychmiastową jako okazję do zaspokojenia swoich dodatkowych potrzeb, jak np. wakacje czy drobny remont.
W szczególności o dodatkowym źródle dochodów myślą najmłodsi, w gronie 20- i 30-latków co trzeci planuje podjąć pracę dorywczą (31% osób w wieku 18-24 lata i 33% osób w wieku 25-34 lata). Dodatkowego źródła finansów planuje szukać także więcej emerytów (11% vs. 8% w IV kwartale 2023).

(źr. Tikrow, Wskaźnik Pracy Dorywczej)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.