Dodaj ogłoszenie o pracy


Redukcje etatów w transporcie i logistyce?!

Z najnowszego Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, w ramach którego przeanalizowano plany rekrutacyjne pracodawców na III kwartał 2023 roku wynika, że pomiędzy lipcem a wrześniem polscy przedsiębiorcy chcą pozyskiwać nowych pracowników w większym stopniu, niż w poprzednich sześciu miesiącach. Wyjątek stanowi branża TSL, gdzie pracodawcy zapowiadają redukcję etatów (-3%).

W raporcie ManpowerGroup polscy pracodawcy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na czas od lipca do końca września 2023 roku. Jak pokazuje analiza, 31% firm planuje wzmacniać swoje zespoły, 17% organizacji prognozuje redukcję etatów, a 48% chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Jedynie 4% z nich nie zna planów personalnych na najbliższy kwartał. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm, wynosi +12%. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wzrosła o 4 punkty procentowe zarówno w ujęciu kwartalnym (z +8%), jak i w porównaniu do wyniku notowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (z +8%). W III kwartale 2023 roku dodatnie prognozy zatrudnienia deklarują pracodawcy we wszystkich czterech kategoriach organizacji. Na najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazują duże (+18%) oraz małe firmy (+16%). W nieco mniejszym stopniu powiększanie zespołów przewidują średnie przedsiębiorstwa (+7%). Najmniej nowych rekrutacji planują mikrofirmy (+2%).

W branży TSL będą zwolnienia
W III kwartale 2023 roku dodatnie prognozy zatrudnienia deklarują przedsiębiorcy w 6 z 8 analizowanych sektorów. Najbardziej intensywne działania rekrutacyjne planują przedstawiciele obszaru IT oraz usług komunikacyjnych. Pracodawcy sektora przemysłu & surowców nie przewidują zmian w zatrudnieniu, a firmy z branży transportu, logistyki & motoryzacji mówią o konieczności redukcji etatów (-3%).

W III kwartale 2023 roku wzrost zatrudnienia prognozowany jest we wszystkich 6 regionach Polski. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zgłaszają firmy zlokalizowane w południowym (+20%) oraz wschodnim (+16%) regionie kraju. Powiększanie zespołów planują też przedsiębiorcy z Północnego-Zachodu (+13%), Centrum (+11%) i Północy (+6%). Najniższą, choć nadal dodatnią prognozę rekrutacyjną, deklarują pracodawcy w Polsce południowo-zachodniej (+2%)

Globalne prognoza też na plusie
Globalna prognoza netto zatrudnienia na III kwartał tego roku to +28%. O chęci wzmacniania zespołów mówi 43% firm, niemal taki sam odsetek (39%) planuje pozostawienie zatrudnienia na takim samym poziomie jak w ostatnich miesiącach. Redukcje stanowisk zapowiada 15% organizacji, a tylko 3% pracodawców nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas. Biorąc pod uwagę dane globalne, to najwyższe prognozy zatrudnienia deklarują pracodawcy z Ameryki Północnej (+35%), obszaru Azji i Pacyfiku (+31%), a następnie Ameryki Środkowej i Południowej (+29%). O najniższych, choć wciąż optymistycznych deklaracjach mówią firmy z regionu EMEA (+20%). Dane globalne wskazują na niezmiennie duże potrzeby rekrutacyjne wśród pracodawców obszaru IT. Wzmożonych działań na rynku pracy spodziewają się także organizacje z branży energetyki & usług komunalnych (+34%), a także finansów i nieruchomości (+31%).

O badaniu: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2023 roku powstał na bazie badania przeprowadzonego od 3 do 28 kwietnia 2023 roku na grupie niemal 39 000 pracodawców, reprezentujących 41 rynków na całym świecie. To badanie odnoszące się do przyszłych planów zatrudnienia, wykorzystywane na całym świecie jako kluczowy wskaźnik gospodarczy. Od I kwartału 2023 roku zmienione zostały sektory, które przedstawia analiza ManpowerGroup. Obecnie są to: transport, logistyka & motoryzacja, usługi komunikacyjne, energetyka & usługi komunalne, usługi & dobra konsumpcyjne, finanse & nieruchomości, nauki przyrodnicze & opieka zdrowotna, przemysł & surowce, IT. Niektóre obszary występujące w badaniu wcześniej zostały zawarte w ramach nowych sektorów.

(źr. ManpowerGroup)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.