Dodaj ogłoszenie o pracy


Możliwość wyboru miejsca pracy sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi?

Pracownicy twierdzą, że możliwość decydowania o miejscu i czasie pracy ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, satysfakcję i produktywność. Praca hybrydowa stymuluje przebudowę fizycznych miejsc pracy, dlatego pracodawcy chcąc zatrzymać pracownika w swoich organizacjach muszą przemyśleć swoje ogólne modele pracy, aby zapewnić efektywne współdziałanie i zadowolenie pracowników. Jednak obecnie tylko jeden na pięciu pracowników ma pełną swobodę wyboru miejsca, z którego pracuje. Choć 63% preferuje pracę hybrydową, tylko 45% może elastycznie dzielić czas na pracę w domu i w biurze - tak wynika z globalnego raportu o pracy hybrydowej ,,Hybrid Ways of Working Global Report” opracowanego przez Jabra. Raport, przeprowadzony wśród 2800 pracowników umysłowych z sześciu krajów, analizuje nastroje i motywacje pracowników związane z fizycznym miejscem pracy w erze pracy hybrydowej.

Rozpoczynamy nowy etap rozwoju pracy hybrydowej, a pracownicy przekonali się, że znaczna większość z nich nadal świetnie radzi sobie z zadaniami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. W czasie, gdy wiele dużych firm wzywa do powrotu do pracy w biurze, znaczna część pracowników domaga się większej decyzyjności w sprawie organizacji własnej pracy i możliwości wyboru między pracą w domu lub w biurze. Większość (57%) pracowników, którzy mogą w pełni autonomicznie decydować o miejscu wykonywania pracy, pracuje w trybie hybrydowym. To ponad dwa razy więcej niż osób, które wolą pracować całkowicie zdalnie i ponad trzy razy więcej niż zwolenników pracy tylko w biurze.

Ponadto pracownicy mający pełną kontrolę nad miejscem i czasem wykonywania pracy konsekwentnie oceniają lepiej swoje doświadczenia (77%) niż osoby mające w tym względzie średnią autonomię (73%) czy też niewielką (65%). Różnice te są najbardziej widoczne, jeżeli chodzi o poczucie przynależności, produktywność, zaufanie do liderów, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz samopoczucie psychiczne. Występuje też różnica opinii między pokoleniami — przedstawiciele generacji Z i milenialsi są bardziej niechętni pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin – tylko 19% z nich preferuje pełny tydzień pracy w biurze. Podczas gdy u pokolenia X wskaźnik ten wynosi 26%, a u pokolenia wyżu demograficznego (Baby boomers) — 30%.

Autonomia będzie nieodzownym aspektem zwiększania zadowolenia oraz zaangażowania pracowników i będzie odgrywać kluczową rolę w stabilizowaniu filarów kultury organizacyjnej oraz sukcesów firmy.

Biura trzeba przeprojektować?
Firmy i instytucje przeprojektowują biura pod kątem współpracy, ale z raportu wynika, że trzeba mieć na uwadze coś więcej. We wszystkich grupach pracowników istnieje pragnienie posiadania w biurze wydzielonej przestrzeni osobistej. Niemal czterech na dziesięciu pracowników uważa, że odczuwałoby mniejszą lojalność i przywiązanie wobec firmy, gdyby nie miało stałego, regularnego miejsca pracy. Jednocześnie niemal siedmiu na dziesięciu pracowników przyznaje się do przyzwyczajeń: gdyby nie mieli stałego stanowiska pracy w biurze, nadal staraliby się siadać i pracować codziennie w tym samym miejscu.

Ponadto z danych Jabra wynika, że wraz ze wzrostem czasu spędzanego przez pracownika na spotkaniach, wzrasta również jego preferencja względem biura domowego w stosunku do tego tradycyjnego. Spośród osób spędzających ponad 50% czasu na spotkaniach 75% woli biuro domowe. Ponieważ osiem na dziesięć spotkań prowadzi się obecnie w pełni wirtualnie lub hybrydowo, liderzy muszą bardzo dobrze się zastanowić nad tym, jak technologie do współpracy wirtualnej mogą pomóc pracownikom w odczuwaniu przynależności zarówno w biurze, jak i poza nim.

Epoka „wszechobecnego biura”
Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64% przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z Internetem. Świadczy to o rosnącym znaczeniu technologii w definiowaniu doświadczeń pracowników.
Osoby z tej hybrydowej generacji dwa razy częściej niż milenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka. Ponieważ pokolenie Z stanowi coraz większy segment personelu, pracodawcy muszą zrozumieć te zasadnicze różnice pokoleniowe dotyczące preferowanych lokalizacji, aby przyciągać największe talenty i świetnie sobie radzić w przyszłości, w której praca będzie wykonywana z dowolnego miejsca. Aby utrzymać produktywność, dobre samopoczucie pracowników oraz reputację prawdziwie profesjonalnej firmy niezależnie od środowiska, muszą oni zapewniać odpowiednie technologie i wsparcie.

- Od dwóch lat prowadzimy największy eksperyment wszech czasów dotyczący pracy. Zaczął się od wymuszonego przejścia na pracę zdalną, ale ewoluował w długoterminowe testowanie hybrydowych sposobów pracy. Wkraczamy w trzeci rok tej nowej epoki, dlatego musimy zacząć inaczej myśleć o pracy hybrydowej i fizycznych miejscach jej wykonywania, aby przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników. Liderzy muszą pytać, słuchać i rozumieć pracowników, aby poznać ich rzeczywiste potrzeby w zakresie ulepszania doświadczeń w pracy. Musimy też koniecznie znaleźć sposób na budowanie poczucia przynależności do miejsca pracy, które jest w pierwszej kolejności wirtualne. Dajmy pracownikom możliwość wyboru fizycznego miejsca pracy i zaoferujmy im technologie, narzędzia oraz wsparcie, aby mogli pracować produktywnie niezależnie od miejsca. Nie myślmy tylko o pracy w domu i w biurze, ale też o pracy przyszłości — z dowolnego miejsca - powiedział Holger Reisinger, starszy wiceprezes w Jabra.

Pełny raport z badania można pobrać pod adresem: https://www.jabra.com/hybridwork/2022 

O badaniu: badanie przeprowadziła firma Denny Marketing wśród 2800 pracowników umysłowych z 6 krajów: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Japonii oraz Indii od grudnia 2021 do lutego 2022 r.

(źr. Jabra)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.