Dodaj ogłoszenie o pracy


Duże zmiany w firmie mogą być wprowadzone tylko przy zaangażowania całego zespołu - trzy pytania do Jacka Machockiego prezesa zarządu PEKAES

Najkrócej rzecz ujmując – złożone procesy zmian w nowoczesnych firmach nie mogą być prowadzone bez zaangażowania całego zespołu! Jak zbudować zrozumienie dla wyzwań i jak połączyć intensywną pracę nad nowym przedsięwzięciem z budowaniem satysfakcji zawodowej? - pytamy o to Jacka Machockiego prezesa zarządu spółki Pekaes S.A, która  zgodnie ze strategią inwestuje w technologie i równocześnie motywuje zespół.

 

PEKAES wchodzi w kolejny etap wdrożenia nowego systemu IT. Spółka, zgodnie ze strategią na lata 2010 – 2012 inwestuje w narzędzia adekwatne do planowanej skali wzrostu -  jak przebiegają prace?
- Przy tak rozbudowanym systemie IT, jaki będzie pracować w PEKAES, na każdym etapie wdrożenia równolegle z budową narzędzi prowadzi się analizę procesów operacyjnych, procedur, dokumentów towarzyszących, zbiorów danych. Przyjrzenie się każdej czynności z poziomu narzędzia automatyzującego pracę jest jak zadanie z anatomii, po zakończeniu którego człowiek widzi przyczynę i skutek, a nie tylko własny fragment procesu. Inwestując dziś środki i czas w nowe rozwiązania IT tworzymy narzędzia niezbędne dla PEKAES w przyszłości. Przy obecnych perspektywach PEKAES brak  nowego systemu dla spedycji lądowej, lotniczej i morskiej byłby jak zaciąganie ręcznego hamulca.

 

 

Co musi mieć zespół, który sprosta zmianom i zrobi swoje równocześnie pracując na wynik?
- Potencjał PEKAES to wiedza ludzi  z nim związanych. Pracujemy w biznesie, w którym systematycznie zarządzamy szeregiem zmiennych, stąd połączenie standardowych operacji z wdrożeniem IT nie jest zwycięstwem ducha nad materią, bo logistyka to taka branża. Fakt jest jednak taki, że razem z projektami IT wdrażamy także projekty związane z jakością zarządzania zespołem. Chcemy zgodnie z jednym ze strategicznych celów „przede wszystkim ludzie” dawać konkretne sygnały, że rozwój całej firmy  oznacza także rozwój indywidualnych kompetencji pracownika. Mówimy w PEKAES, że słowo „wdrażać” zastąpiło nam czasownik „być” i coś w tym jest, gdy równocześnie pracujemy nad kilkoma dużymi przedsięwzięciami, ale punktem wyjścia i siłą są ludzie.

 

PEKAES na etapie realizacji obecnej strategii na lata 2010 – 2012 wykorzystuje w pracy nad projektami model angażowania ludzi w międzyfunkcyjne jednostki projektowe - jaka jest wartość takiego systemu?

- Zespoły międzyfunkcyjne rozwijają bardzo ważną umiejętność, uczą ludzi patrzeć w długiej perspektywie na działalność firmy. I uczą dialogu. Zrozumienie całego procesu i wzajemnych zależności między usługami pozwala dostarczyć Klientowi kompleksową ofertę o równej i dającej się zmierzyć jakości.

 

Dziękuję za rozmowę
Beata Trochymiak

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.