Dodaj ogłoszenie o pracy


Juliusz Pakuński z Dachser - Merchandising logistyczny - nowy wymiar usług operatora logistycznego

 

 

 

 

Rozmowa z Juliuszem Pakuńskim,  DIY project managerem Dachser Sp. z o.o.

Merchandising logistyczny - nowy wymiar usług operatora logistycznego

 

Co to jest merchandising logistyczny?
- Jest to logistyka wewnątrz marketu, ostatni element łańcucha dostaw funkcjonującego w logistyce Dachser DIY jako supply pipe-line, w ramach którego oferujemy również wszystkie usługi logistyczne: magazynowanie, transport drogowy, morski, lotniczy. Usługa jest dedykowana dostawcom Do It Yourself (DIY) - czyli dostawcom towarów do marketów typu dom i ogród.

 

Skąd pomysł na tego typu usługę, jaka jest geneza jej powstania?
- Usługa DIY w Niemczech jest realizowana od piętnastu lat. Rynek niemiecki oczekiwał rozwiązań dla  merchandisingu logistycznego w marketach budowlanych i połączenie go z łańcuchem dostaw. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, usługa ta ruszyła również na naszym rynku w kwietniu tego roku.

 

Na czym dokładnie polega?
- Zaczyna się tak samo jak każdy łańcuch dostaw. Klient składa zlecenie na dostawę z magazynu do wybranego marketu sieci handlowych. Odbieramy towar, jeśli jest w naszym magazynie kompletujemy go, ale też jednocześnie powiadamiamy merchandiserów, że takie zlecenie i dostawa będą zrealizowane określonego dnia. Realizujemy dostawę, następuje procedura przyjęcia towaru w markecie i tego samego dnia pojawia się merchandiser w markecie, który odbiera towar z działu przyjęć i układa towar na półce. To jest pierwszy element usługi. Drugi to obsługa półki sklepowej i stanu towarów w markecie. W zależności od potrzeb klienta, mogą być organizowane również wizyty merchandisera między dostawami. Ich częstotliwość i zakres zależy od potrzeb klienta. Zakres takiej usługi może być bardzo szeroki - od standardowej, obejmującej sprawdzanie ekspozycji, kontrolę ilości i jakości towaru aż po monitoring  produktowy i cenowy, organizowanie akcji promocyjnych, itp. Oczywiście merchandiser po kontroli stanu ilości towaru w sklepie  proponuje zamówienia dla marketu, a więc pilnuje stanu artykułów na regałach. Cały proces jest kontrolowany przez supervisorów, a następnie raportowany klientowi.

 

Czy stworzyliście własny zespół merchandiserów?
- Nie, tak jak w całej Europie, te usługi świadczymy wspólnie z partnerem, firmą merchandisingową, ale głównym zobowiązanym wobec dostawcy jest Dachser. W Polsce naszym partnerem merchandisingowym, na zasadzie wyłączności, jest Agencja Advance BTL.

 

Jak została przyjęta ta usługa na polskim rynku? Jaką sieć marketów obejmie?
- Jestem pozytywnie zaskoczony ilością zapytań ze strony dostawców. Uważam, że zainteresowanie jest bardzo duże. Również markety są zainteresowane tego typu współpracą. Na pewno jest to sposób na optymalizację kosztów.

 

Jakie korzyści ma z takiej obsługi dostawca?
- Podstawową korzyścią dla dostawcy  jest to, że musi zajmować się koordynowaniem przepływu towarów od magazynu aż po półkę sklepową. Gdyby musiał zatrudnić z jednej strony operatora logistycznego, a z drugiej firmę merchandisingową, musiałby wszystko sam koordynować i łączyć pracę różnych podmiotów zaangażowanych w dostawę towarów. Korzystając z naszych usług ma wszystko w jednych rękach. Dachser dostarcza towary do 18 tys. marketów typu dom i ogród w całej Europie. W pewien sposób otwieramy dostawcom drzwi do sieci DIY w Europie. Jednocześnie wykorzystujemy efekt skali, co przyczynia się do obniżki kosztów. Kolejną zaletą jest to, że zwiększa się dostępność do jego produktów, nie wspominając już o poprawie ekspozycji i wyglądu półek. Połączenie logistyki z merchandisingiem znacznie skraca czas wyłożenia towaru na półki sklepowe, np. w Niemczech skrócenie czasu pomiędzy dostawą a wyłożeniem towaru na półki wyniosło z 4,5  do jednego dnia. To jest ta wartość dodana, której nie można osiągnąć przy standardowej obsłudze logistycznej.

 

A czy jest możliwość przeniesienia tej usługi na inne produkty np. FMCG?
- Z pewnością tak, chociaż specyfika merchandisingu w FMCG jest inna i jest on bardziej rozwinięty. Zupełnie odwrotna sytuacja jest w przypadku dostawców DIY. Dostrzegliśmy tą przestrzeń i na razie skupiamy się na tym obszarze. Obecnie nasza oferta dotyczy ok. 200 marketów w Polsce. Jesteśmy mocno zaangażowani w rozmowy z różnymi klientami. Na chwilę obecną rozwijamy obszar DIY. Nie wykluczamy, że w przyszłości zaistnieją okoliczności, które pozwolą świadczyć takie usługi dla innych sieci.

 

Jakie były koszty wprowadzenia tej usługi w Polsce?
- To była inwestycja przede wszystkim w zdobycie odpowiedniej wiedzy, a trzon rozwiązań zaimplementowaliśmy z niemieckiego oddziału DIY, który koordynuje te usługi we wszystkich krajach europejskich. Obecnie Dachser świadczy merchandising logistyczny w kilkunastu krajach Europy, w oparciu o jednakowe standardy, które wypracowano dzięki wdrożeniu jednego wspólnego dla całej firmy systemu transportowego i magazynowego. Nie ponosiliśmy więc dodatkowych kosztów, np. infrastrukturalnych.

 

Czy Dachser ma konkurencję w tym obszarze usług?
- Nie, jesteśmy pionierami. Na rynku europejskim również jesteśmy jedyną firmą, która świadczy tego typu usługi.

 

A jak Pan zdobywał swoje doświadczenie?
- Głównie w centrum obsługi DIY Dachser w Niemczech, ale też jako logistyk w jednej z sieci handlowych DIY w Polsce, w której przepracowałem 4 lata w dziale zakupów, gdzie zajmowałem się logistyką, stąd moja wiedza o rynku DIY. Na pewno jest to nisza, także w zakresie kompetencji.

Dziękuję za rozmowę,
Beata Trochymiak

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.