Dodaj ogłoszenie o pracy


Polka pośród liderek GXO nagrodzonych tytułem Women in Supply Chain 2023

Nicole Jefferies, Karolina Didyk oraz Cristina Gonçalves zostały wyróżnione za osiągnięcia, mentoring i wzór do naśladowania przez magazyny Food Logistics oraz Supply & Demand Chain Executive.

GXO Logistics ogłosiło, że Nicole Jefferies, Karolina Didyk oraz Cristina Gonçalves zostały laureatkami nagrody Women in Supply Chain 2023 przyznawanej przez magazyny Food Logistics oraz Supply & Demand Chain Executive (USA). Nagroda docenia liderki łańcucha dostaw, "których osiągnięcia, mentoring i wzór do naśladowania stanowią inspirację dla kobiet na wszystkich poziomach stanowisk logistycznych".

- Jesteśmy dumni, że Nicole, Karolina i Cristina zostały wyróżnione za ich wybitne zdolności przywódcze w globalnej branży logistycznej - powiedział Malcolm Wilson, prezes GXO. - Dają doskonały przykład wszystkim naszym pracownikom, a zwłaszcza innym kobietom, jak z pasją i zaangażowaniem wykonywać swoją pracę oraz motywować siebie i innych do osiągania jak najlepszych wyników, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym nim. Ich praca wspiera działania GXO, na rzecz budowania atrakcyjnego miejsca pracy, a zdobyte przez nie wyróżnienie jest w pełni zasłużone".

Nicole Jefferies, szefowa działu technologii na region obu Ameryk, Azji i Pacyfiku, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, e-commerce oraz transformacji logistyki. W GXO zapewnia spójne wyniki w wysoce konkurencyjnych branżach technologicznych i detalicznych, a wykorzystując znajomość rynku i szeroką wiedzę merytoryczną, tworzy wartość dla klientów i akcjonariuszy. Jej sukces w budowaniu wysokowydajnych zespołów wynika z dużej umiejętności budowania silnych relacji i współpracy z zespołami na całym świecie oraz między różnymi działami w celu rozwiązywania problemów.

Karolina Didyk, dyrektorka projektów automatyzacyjnych na Europę, zapewnia kierowanie i wspieranie dużych projektów automatyzacji i robotyzacji magazynów, nadzoruje realizację umów serwisowych, procesy negocjacji i renegocjacji oraz wybór korzystnych rozwiązań technicznych dla klientów GXO w całej Europie. Ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu praktycznych rozwiązań w celu sprostania kluczowym wyzwaniom przy użyciu optymalnego połączenia zasobów ludzkich, automatyzacji i technologii, wniosła także znaczący wkład w budowanie specjalistycznych działów GXO.

Cristina Gonçalves, kierowniczka operacyjna centrum logistycznego, zawiadująca zespołem przełożonych i liderów zespołów w Hiszpanii, który przekroczył wszystkie wskaźniki efektywności w ostatnim szczycie letnich zamówień, osiągając również najwyższy wskaźnik KPI produktywności od czasu uruchomienia tej lokalizacji. Jest charyzmatyczną liderką, która potrafi motywować swoich współpracowników do osiągania celów i doskonalenia się każdego dnia oraz jest inspiratorką dla swoich pracowników zachęcając ich do zadawania pytań i zgłaszania pomysłów.

Te wybitne liderki dołączyły do Donny Del Rosso, Lou Lebrun-Gonnet i Cynthii Tyler z GXO, które w ubiegłym roku otrzymały nagrodę "Women in Supply Chain" od SDCE. Food Logistics jest jedynym magazynem poświęconym wyłącznie globalnym łańcuchom dostaw w branży spożywczej, z kolei Supply & Demand Chain Executive jako jedyne pismo zajmuje się tematyką globalnych łańcuchów dostaw. Obydwa tytuły ogłosiły, że zgłoszono rekordową liczbę 400 nominacji do tej nagrody, z czego 118 stanowiły zgłoszenia osób, które nominowały swych szefów lub współpracowników.

(źr. GXO)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.