Dodaj ogłoszenie o pracy


O równości i różnorodności w branży logistycznej słów kilka!

Logistyka nie jest na pewno branżą zmaskulinizowaną, bo liczba kobiet tu pracujących wynosi obecnie 47% ogółu zatrudnionych i na tym temat można by zakończyć jeśli chodzi różnorodność, ale … Jeżeli chodzi o liczbę kobiet na stanowiskach przywódczych niestety odsetek pań je zajmujących nie przekracza 20%. Nadal istnieje też wiele społecznych i ekonomicznych barier, które uniemożliwiają paniom sięganie po stanowiska menedżerskie. Pomimo postępu w zakresie równości płci mamy jeszcze długą drogę do przebycia, aby wyrównać szanse kobiet na rynku pracy – tak wynika z raportu Forum Kobiet w Logistyce pt. „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”, autorstwa Beaty Trochymiak twórczyni Forum Kobiet w Logistyce i prof. Danuty Kisperskiej-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.

- Kobiety są nadal narażone na dyskryminację, uprzedzenia i przemoc w miejscu pracy. Mają też ograniczony dostęp do kapitału. Dlatego trzeba wciąż podejmować wysiłek na rzecz przyspieszenia procesu równości płci. Zwłaszcza w czasach transformacji świata równość płci w przywództwie nabiera szczególnego znaczenia, a najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu jest wzajemne uznanie kompetencji, wspieranie się i wzmacnianie – mówi Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, współautorka raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”.

- Debata na temat dyskryminacji kobiet w przywództwie jest wciąż otwarta, dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i stanowisk. W niektórych branżach, takich jak logistyka i transport, różnica
w reprezentacji płci jest tak duża, że zaprzecza wszelkim statystykom, które mogłyby wskazywać na trend poprawy. Nie tylko logistyka wymaga zmodyfikowanego podejścia do przywództwa. W obecnym środowisku geo-społeczno-politycznym prowadzenie firmy wymaga zupełnie innych kompetencji
i umiejętności. Chociaż obserwujemy postępy w zakresie powierzania kobietom ról przywódczych,
to jeszcze mamy długą drogę do przebycia, aby wyrównać szanse pań na rynku pracy – mówi
prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, współautorka raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”.

Prezes nie zgodził się na awans właśnie dlatego, że jestem kobietą
Główne wnioski płynące z raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”
są takie, że nadal wiele kobiet mierzy się z barierami płci i wykluczeniami, które uniemożliwiają im awans na stanowiska menedżerskie, szczególnie te wyższe. Aż 34% ogółu respondentek odpowiedziało, że na swojej drodze do awansu spotkało się z niepożądanymi komentarzami lub zachowaniami w pracy, które w ich odczuciu były obraźliwe, żenujące lub krzywdzące. Wśród najczęściej wymienianych i powtarzających się uczestniczki badania wskazały na: dyskryminację z powodu ciąży albo wychowywania dzieci, komentarze o podtekście seksualnym, dyskryminację ze względu na płeć. A do najbardziej drastycznych zachowań i komentarzy można zaliczyć: „rolą kobiet jest realizować to, co mężczyźni ustalili” albo „prezes nie zgodził się na awans właśnie dlatego, że jestem kobietą”.

Bo nie jesteś tak dobra jak on
Za główne bariery, najbardziej ograniczające szanse kobiet na awans na stanowiska menedżerskie, respondentki badania Forum Kobiet w Logistyce uznały: brak pewności siebie i brak wiary w wygraną - 62%, obowiązki związane z życiem prywatnym, np. wychowywanie dzieci - 51% i brak uznania kompetencji kobiet za równe kompetencjom mężczyzn - 41%. 42% ogółu biorących udział w badaniu dostrzega bariery w samej organizacji ich miejsc pracy np. w ogólnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi albo z powodu braku wsparcia w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Trzeba też dodać, że kobiety często otrzymują awans dopiero wtedy, kiedy w ich firmach są do wykonania zadania wybitnie trudne albo wręcz obciążone ryzykiem porażki.

- Jak wskazują wyniki badania, mamy jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zmiany mentalnej tak pośród samych pań, które nie wierząc we własne siły rezygnują z możliwości awansu, jak i dominacji męskiej w zakresie pierwszeństwa na drodze do awansu. Istotne jest tutaj znalezienie środka i wzajemne zrozumienie oraz wspólne dążenie do zmiany – komentuje Beata Trochymiak.

Pomimo, że w polskiej gospodarce kobiety stanowią 44% kadry kierowniczej (Eurostat 2022),
to zaledwie kilkanaście procent z nich zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze. Podobnie jest w branży logistycznej. Jak wynika z badania Forum Kobiet w Logistyce, brak wiary w swoje możliwości i w swoje kompetencje, a także stereotypy to największe bariery, które pokonują kobiety na drodze do awansu.

Czas na równość w przywództwie
Brak równości płci na stanowiskach menedżerskich nie tylko hamuje postęp w łańcuchach dostaw, ale także znacząco kosztuje gospodarkę. Być może to najlepszy czas (czas transformacji świata), aby wykorzystać cenne i bardzo istotne dla przywództwa nowej rzeczywistości kompetencje charakterystyczne dla przywództwa kobiet takie jak: zdolność do współpracy, empatię, dobrą organizację pracy i komunikatywność.

O badaniu
Celem badania i raportu Forum Kobiet w Logistyce pt. „Przywództwo kobiet w logistyce - gdzie jesteśmy i co dalej?” z 2022 r. było rozpoznanie oraz zdefiniowanie potencjalnych obaw i problemów związanych z rozwojem zawodowym kobiet jako liderek i decydentek w branży logistycznej. Badanie umożliwiło identyfikację rzeczywistych barier na drodze do awansu kobiet na wyższe stanowiska liderskie.

Raport Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” można pobrać na stronie:
https://kobietywlogistyce.pl/wp-content/uploads/2022/12/Raport_Przyw%C3%B3dztwo_Kobietw_Logistyce_ForumKobietwLogistyce_06122022.pdf 

opr. Pracujwlogistyce.pl 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.