Dodaj ogłoszenie o pracy


Hillebrand Gori o trendach w zielonych łańcuchach dostaw w branży beverage

Wobec prognozowanego podwojenia globalnej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, rośnie znaczenie zaangażowania firm w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przed wyzwaniem realizacji celów redukcji emisji stoi też branża beverage. Jak dążenie do dekarbonizacji już teraz wpływa na zarządzanie łańcuchami dostaw napojów i zmienia podejście dostawców usług logistycznych? Na pytanie odpowiada Hillebrand Gori, globalny operator logistyczny dla branży beverage.

Branża beverage wobec zrównoważonego rozwoju
Międzynarodowa Organizacja Wina i Winorośli (OIV) wskazała na dwa główne cele, które stoją dziś przed branżą beverage: zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmian klimatycznych. Przekłada się to też na preferencje konsumentów, i prowadzi do podejmowania przez nich bardziej przemyślanych wyborów zakupowych. Zdaniem 78% respondentów badania TheRoundup.org z 2023 r., zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych decyzji o zakupie. 84% badanych stwierdziło, że złe praktyki środowiskowe zniechęciłyby ich do firmy, a 87% oczekuje od marek realizacji zrównoważonych praktyk. Jak zauważają eksperci Hillebrand Gori, dla firm z branży beverage to sygnał, że odpowiedzialność środowiskowa może budować ich przewagę rynkową. Wobec tych wyzwań, coraz większe znaczenie dla niskoemisyjności branży winiarskiej będzie mieć kompleksowe podejście, które integruje zrównoważone praktyki w procesach uprawy winorośli i produkcji wina, a także pakowania i transportu.
- W realizacji celów kluczową rolę pełnią operatorzy logistyczni, którzy odpowiadają za zarządzanie łańcuchami dostaw – podkreśla Piotr Ulatowski, Commercial and Operations Manager, Hillebrand Gori Poland.

7 mld euro w neutralne rozwiązania logistyczne
Organizując dostawy na całym świecie, branża beverage, w tym eksporterzy wina, piwa i napojów spirytusowych, w dużej mierze wykorzystuje transport morski. Globalny przemysł żeglugowy, który odpowiada za transport ok. 90% towarów na świecie i generuje ok. 3% globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), przez lata opierał się na paliwach konwencjonalnych. Teraz sytuację zmieniają regulacje wprowadzane m.in. przez IMO i Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS).
Jak podkreślają eksperci Hillebrand Gori, są dwa sposoby na redukcję emisji CO2. Pierwszym z nich jest optymalizacja łańcucha dostaw w celu spalania mniejszej ilości paliwa, co oznacza konieczność wyboru bardziej zrównoważonego środka transportu i/lub wybór alternatywnych tras. Drugi sposób opiera się na wykorzystaniu zrównoważonych paliw, czyli tzw. spalania czystego, co pozwala osiągnąć cele dekarbonizacji na większą skalę i w wymaganym tempie. Zwracają też uwagę na wzrost znaczenia insettingu, czyli inwestycji operatorów logistycznych w zrównoważony rozwój w obrębie własnych operacji i łańcucha dostaw. Na przykład DHL, firma macierzysta Hillebrand Gori, w ciągu najbliższych 6 lat zainwestuje 7 mld euro w neutralne rozwiązania logistyczne. Dzięki takim inwestycjom firmy będą mogły m.in. rozwijać narzędzia, zapewniające większą przejrzystość emisji CO2, takie jak platforma cyfrowa HillebrandGori.com, z kalkulatorem emisji CO2. Inwestycje będą też ułatwiać przejście z paliw kopalnych na zrównoważone paliwo, wykorzystane w transporcie przesyłek lotniczych i morskich.

Rosnące znaczenie transportu intermodalnego w Europie
Inną drogą dekarbonizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wzrost wykorzystania transportu intermodalnego. Długodystansowe przewozy wina, piwa i napojów spirytusowych realizowane są za pomocą różnych gałęzi i środków transportu, głównie drogowego i kolejowego. Jak zwracają uwagę eksperci Hillebrand Gori, w przypadku branży beverage ważny jest wybór odpowiedniego kontenera. Do transportu wina i innych napojów, które mogą się zepsuć pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności powietrza, używa się nie tylko kontenerów standardowych, ale także chłodniczych i izolowanych. Terminale intermodalne, pełniące funkcję centrum przeładunkowego dla przesyłek, zmniejszają ryzyko uszkodzeń i strat oraz minimalizują częstotliwość przeładunków, pomagając zachować jakość napojów
- Rozwiązania transportu intermodalnego dobierane dla klienta na podstawie konkretnego zapotrzebowania z jego strony. Zespół Hillebrand Gori jest w stanie przedstawić kompleksowe i szyte na miarę rozwiązanie transportu intermodalnego w całej Europie, uwzględniające również kalkulacje dotyczącą emisji spalin – mówi Piotr Ulatowski.
Zaletą, i tym co będzie sprzyjać rozwojowi tego typu rozwiązań, jest elastyczne łączenie różnych gałęzi transportowych – drogowej, kolejowej i morskiej, co pozwala na redukcję emisji spalin, a w niektórych przypadkach także optymalizację kosztów transportu.

(źr. Hillebrand Gori)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.