Dodaj ogłoszenie o pracy


Rekordowe wzrosty Grupy OTL w I półroczu 2023 r.

Grupa OTL wygenerowała w I półroczu 2023 r. ponad 351,6 mln zł przychodów wobec 147,83 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 125,4 mln zł w porównaniu z 33,65 mln zł w I półroczu 2022 r. Oprócz zwiększonych dochodów z działalności operacyjnej na wzrost wpłynęły również zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w analizowanym okresie, tj. zbycie przez spółkę wszystkich posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięcie opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka.

W I półroczu 2023 r. przychody Grupy OTL wzrosły we wszystkich segmentach działalności: portowej – o niemal 100% (głównie za sprawą przeładunków towarów masowych oraz usług dodatkowych, zwłaszcza węgla w porcie w Świnoujściu o 51% r/r i towarów masowych agro oraz węgla w porcie w Gdyni o 73% r/r), spedycyjnej – o ponad 256% r/r za sprawą obsługiwanych przewozów towarów masowych drogą morską i kolejową, kolejowej – o 48,25% r/r (Kolej Bałtycka) oraz hydrotechnicznej – o 76,3 % r/r.

Zarząd podtrzymuje zapowiedzi dotyczące osiągnięcia w niedalekiej przyszłości potencjału portów Grupy OTL, który szacuje na około 12 mln ton. Dla porównania, w zeszłym roku spółki Grupy OTL przeładowały w swoich terminalach 8 mln ton towarów. Do końca roku zarząd przedstawi też zaktualizowaną strategię Grupy OTL, w której zaprezentuje plany rozwoju na najbliższe kilka lat.

Grupa OTL to wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina. W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

(źr. Grupa OTL)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.