Dodaj ogłoszenie o pracy


120 zrobotyzowanych procesów - Girteka kontynuuje transformację cyfrową

Girteka kontunuuje proces transformacji cyfrowej i automatyzacji, który obejmuje nie tylko procesy transportowe ale też biznesowe, obsługi klientów i zarządzania zasobami ludzkimi. Po jego zakończeniu za trzy lata, w 2026 roku, Girteka ma być w pełni zdigitalizowaną firmą logistyczną, a wszystkie procesy zautomatyzowane przy użyciu platformy SAP oraz rozwiązań z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji.

W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku Girteka w 2020 roku rozpoczęła ambitny proces pełnej transformacji cyfrowej, który ma wspierać cel, jaki jest stanie się wiodącą w Europie logistyczną firmą cyfrową zorientowaną na zrównoważony rozwój. Dotyczy on wszystkich obszarów operacyjnych (np. wykorzystanie sztucznej inteligencji w narzędziach AI Operator i AI Planner), administracji, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju biznesu.

Już ponad 120 zrobotyzowanych procesów wspiera pracowników i klientów
Wsparciem dla zespołów Girteki w codziennej pracy są procesy automatyzacji z wykorzystaniem elementów robotyki (Robotic process automation). Wykorzystanie funkcji robotów pozwala odciążyć pracowników z części obowiązków, a realizacja celów i osiągnięcie efektów jest możliwe dzięki zaprogramowaniu poszczególnych etapów wykonywania czynności, składających się z określonych, powtarzalnych operacji.
- W naszym dziale transportu mamy rozwiązanie robotyzacji procesów (RPA), które uwzględnia wymagania wprowadzone przez pakiet mobilności. W ciągu 6 miesięcy wykonały czynności związane z realizacją ponad 500 000 przypadków danego procesu. Gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, musielibyśmy zatrudnić 17 pracowników na pełny etat, dostępnych 24/7. To tylko przykład, jak proste innowacje mogą wpłynąć na biznes. W Girtece mamy ponad 120 takich zautomatyzowanych procesów, które pozwalają nam wspierać naszych klientów i pracowników w codziennych zadaniach - opisuje Giedrė Petrauskienė, Lider Automatyzacji Usług w Girtece.

Zdigitalizowana Girteka ma być „jak jeden organizm”
Tym, na co Girteka kładzie szczególny nacisk, jest kompleksowość wdrażania rozwiązań digitalowych we wszystkich procesach i obszarach jej działalności. To ma zapewnić nie tylko pełną koordynację i sprawne funkcjonowanie firmy, która działa wtedy „jak jeden organizm”, ale pozwala też na elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta. Komunikacja między zespołami zlokalizowanymi w różnych krajach i pracownikami mobilnymi, obsługa klienta czy realizacja transportów odbywa się szybko i sprawnie, przy minimalizacji blędów. Jest to możliwe także dzięki optymalizacji czynności i procesów powtarzalnych, występujących w każdej firmie.
Jednym z przykładów cyfryzacji procesów biznesowych w Girtece jest wykorzystanie systemów SAP. Ich zastosowanie pozwala m.in. sprostać wyzwaniom związanym z efektywnym wykorzystaniem danych. Pracownicy z różnych działów, wcześniej korzystający z 25 źródeł danych, teraz dzięki połączeniu ich w jednolite środowisko analizy danych biznesowych, mają dostęp do danych pochodzących tylko z jednego źródła. Innym przykładem może być integracja różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Teraz każdy pracownik może śledzić i zarządzać swoimi danymi osobowymi, wynikami, wynagrodzeniem, urlopem, wprowadzać nadgodziny itp., wchodząc do jednego systemu. Daje ona też menedżerom łatwy dostęp do danych i wyników wydajności członków ich zespołu, a także zarządzania procesem rekrutacji.

- Każda możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań, które wcześniej były niedostępne dla naszej organizacji, jest dużą zmianą - mówi Martynas Sarapinas, Chief Informaction Officer (CIO) w Girtece. - Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że teraz pracownik może sprawdzić status urlopowy na swoim telefonie komórkowym w ciągu dwóch minut, siedząc w piątek wieczorem w restauracji, a kierowca może zgłosić swoje koszty podróży służbowej, potwierdzając je na swoim urządzeniu mobilnym, to wiem, że to właśnie na tym polega zmiana i transformacja - kontynuuje Sarapinas. Postęp pozwolił nam na wydajniejszą i skuteczniejszą pracę, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi mobilnych, niezależnie od lokalizacji lub czasu dnia. Jest to szczególnie ważne, gdyż bardzo wielu naszych pracowników pracuje zdalnie lub jest w podróży. Zmiany mają pozytywny wpływ nie tylko na administrację, ale na całą organizację - od kierowców po najwyższą kadrę zarządzającą – dodaje Martynas Sarapinas.
Wdrożone procesy automatyzacji i robotyzacji już pozwoliły na usprawnienie, zoptymalizowanie i ustandaryzowanie procesów biznesowych, i będą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. Umożliwią nie tylko podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o kompletne dane, ale też szybsze dostosowywanie się do sytuacji na rynku i, co jest szczególnie ważne, przygotowanie kolejnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby klientów. Co więcej, szybki i wystandaryzowany dostęp do informacji, zwłaszcza w kontekście dużej skali działalności Girteki, umożliwia efektywniejsze zarządzanie jej zrównoważonym rozwojem.

Kolejne wdrożenia już zaplanowane
Obecnie w Girtece prowadzone są prace nad dalszą digitaliacją procesów w działach: finansowym, zarządzania zasobami ludzkimi, biznesowym i transportowym. Teraz, dzięki zautomatyzowanym procesom robotycznym Girteka dostarcza klientom informacje o statusie załadunku lub rozładunku konkretnych ładunków czy pełnej widoczności floty w czasie rzeczywistym (real time visibility), a już w najbliższej przyszłości udostępnione mają im być m.in. dane na temat zrównoważonego transportu. Co warto podkreślić, transformacja cyfrowa będzie przekładać się na kolejne, konkretne korzyści dla klientów i samej Girteki. Od szybkości pracy, minimalizacji błędów i pomyłek, utrzymania ciągłości operacji w szczytach sezonu, przez pracę w trybie 24/7, po elastyczność użytkowania oraz optymalizację procesów przed ich zaprogramowaniem.

- Wszystkie rozwiązania są tworzone, inspirowane lub inicjowane przez naszych pracowników. Ich zaangażowanie, umiejętność myślenia poza schematami i inspiracje są kluczowe w kształtowaniu kultury innowacji wewnątrz firmy. Infrastruktura cyfrowa, którą posiadamy, wspiera naszą pracę przez eliminację konieczności ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań. Pozwala to pracownikom przejść do roli liderów i wprowadzić rzeczywistą zmianę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, z korzyścią dla naszych klientów, partnerów i społeczności, wśród których funkcjonujemy – podsumowuje Giedrė Petrauskienė, Lider Automatyzacji Usług w Girtece.

(źr. Girteka)

 

 

 

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.