Dodaj ogłoszenie o pracy


Gefco Polska najlepsze w badaniu satysfakcji klienta PSA Peugeot Citroën

Grupa PSA roku przeprowadziła w 2011 w oddziałach współpracujących  ankietę satysfakcji, która miała na celu ocenę usług realizowanych przez operatora oraz identyfikację obszarów, w których ulepszenie należy inwestować w przyszłości. Poziom zadowolenia wyniósł 97proc.


Badanie objęło swoim zasięgiem grupę spółek zależnych - Europa 30, w skład której wchodzi 19 filii Citroën i 20 filii Peugeot. Ogółem w badaniu udział wzięło 50proc. filii Peugeot i 78proc. filii Citroën. - Zarządzanie polityką jakości jest dla Gefco jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na budowanie solidnej pozycji firmy na rynku usług logistycznych. Tak dobry wynik w badaniu satysfakcji naszego kluczowego klienta to sygnał, że model zarządzania jakością w Gefco Polska sprawdza się. – mówi Małgosia Sadłek - Specjalista ds. zarządzania jakością TLA w Gefco Polska.


Badanie przeprowadzono metodą ankiety, która pozwalała na procentową ocenę poziomu realizacji oczekiwań i jakość usług w pięciu następujących obszarach:
- Wyniki w transporcie oraz terminowość i awarie – poziom zgodności wyników w imporcie i dystrybucji z celami Grupy PSA Pegeot Citroën, ocena kontroli ilości awarii w transporcie oraz działań naprawczych
- Usługi dodatkowe – ocena realizacji oczekiwań w zakresie dodatkowych usług związanych z transportem i pracami warsztatowymi.
- Systemy informatyczne – ocena realizacji oczekiwań nowych systemów informatycznych (Portal Automotive GEFCO, AAD) oddane do użytkowania przez GEFCO, ocena jakości uzyskiwanych danych oraz łatwość obsługi dla użytkowania
- Raportowanie GEFCO / PSA – treść raportów i miesięcznych spotkań
z GEFCO i ocena skuteczność działań naprawczych podjętych przez krajową filię GEFCO
- Pilotowanie aktywności – zgodność ze wskaźnikami, które są podane do wiadomości GEFCO, szybkość reakcji i jakość informacji udzielanych przez GEFCO w przypadku zdarzeń wyjątkowych oraz plan działań naprawczych

Ogólny poziom satysfakcji wyniósł 100proc. dla Peugeot i 91proc. dla Citroën.
(źr. Gefco Polska)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.