Dodaj ogłoszenie o pracy


Gefco Polska najlepsze w badaniu satysfakcji klienta PSA Peugeot Citroën

Grupa PSA roku przeprowadziła w 2011 w oddziałach współpracujących  ankietę satysfakcji, która miała na celu ocenę usług realizowanych przez operatora oraz identyfikację obszarów, w których ulepszenie należy inwestować w przyszłości. Poziom zadowolenia wyniósł 97proc.


Badanie objęło swoim zasięgiem grupę spółek zależnych - Europa 30, w skład której wchodzi 19 filii Citroën i 20 filii Peugeot. Ogółem w badaniu udział wzięło 50proc. filii Peugeot i 78proc. filii Citroën. - Zarządzanie polityką jakości jest dla Gefco jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na budowanie solidnej pozycji firmy na rynku usług logistycznych. Tak dobry wynik w badaniu satysfakcji naszego kluczowego klienta to sygnał, że model zarządzania jakością w Gefco Polska sprawdza się. – mówi Małgosia Sadłek - Specjalista ds. zarządzania jakością TLA w Gefco Polska.


Badanie przeprowadzono metodą ankiety, która pozwalała na procentową ocenę poziomu realizacji oczekiwań i jakość usług w pięciu następujących obszarach:
- Wyniki w transporcie oraz terminowość i awarie – poziom zgodności wyników w imporcie i dystrybucji z celami Grupy PSA Pegeot Citroën, ocena kontroli ilości awarii w transporcie oraz działań naprawczych
- Usługi dodatkowe – ocena realizacji oczekiwań w zakresie dodatkowych usług związanych z transportem i pracami warsztatowymi.
- Systemy informatyczne – ocena realizacji oczekiwań nowych systemów informatycznych (Portal Automotive GEFCO, AAD) oddane do użytkowania przez GEFCO, ocena jakości uzyskiwanych danych oraz łatwość obsługi dla użytkowania
- Raportowanie GEFCO / PSA – treść raportów i miesięcznych spotkań
z GEFCO i ocena skuteczność działań naprawczych podjętych przez krajową filię GEFCO
- Pilotowanie aktywności – zgodność ze wskaźnikami, które są podane do wiadomości GEFCO, szybkość reakcji i jakość informacji udzielanych przez GEFCO w przypadku zdarzeń wyjątkowych oraz plan działań naprawczych

Ogólny poziom satysfakcji wyniósł 100proc. dla Peugeot i 91proc. dla Citroën.
(źr. Gefco Polska)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.