Konto pracodawcy


Nie tak źle na rynku przewozów intermodalnych!?

W 2020 r. masa przewozów intermodalnych przekroczyła 10 proc. udziałów w kolejowych przewozach towarowych. Wzrost udziału rok do roku wyniósł niemal 29 proc. – wyliczył w swoim podsumowaniu roku 2020 Urząd Transportu Kolejowego. To kolejny rok wzrostu tego rynku w Polsce.

Według wyliczeń UTK w 2020 roku, pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, przetransportowano koleją 23,8 mln ton ładunków intermodalnych wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,8 mld tono-km. W porównaniu z 2019 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o 21,9 proc. (4,3 mln ton) a praca przewozowa o 10,9 proc. (0,7 mld tono-km). W 2020 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii przewieziono ich 1,663 mln. sztuk. Liczba przewiezionych TEU wyniosła 2,672 mln.

- W minionym roku cały sektor transportu znalazł się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Przewoźnicy odnotowali spadki zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w transporcie towarowym. Jednak pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego. Świadczy to o niskiej wrażliwości transportu intermodalnego na globalny kryzys i ograniczenia - skomentował dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ubiegłoroczny udział transportu intermodalnego w przewozie towarowym koleją wyniósł 10,7 proc. wg masy i 15 proc. wg pracy przewozowej. To wzrost o prawie 29 proc. według masy i 19 proc. według pracy przewozowej w stosunku do roku 2019. Udziały intermodalu rosną systematycznie. - W związku z tranzytowym charakterem naszego kraju oraz wzrostem przewozów w połączeniach na Nowym Jedwabnym Szlaku, dla dalszego wzrostu wymiany międzynarodowej ważna jest rozbudowa infrastruktury na wschodzie kraju. Istotne jest również podjęcie działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Jak podkreśla UTK, w pierwszej fazie pandemii odczuwalne były skutki spowolnienia w handlu międzynarodowym. Występowały utrudnienia w połączeniach przez wschodnią granicę. Związane było to z wdrożeniem procedur zaostrzonych kontroli i działaniami w zakresie bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu problemów w ruchu granicznym i ustaleniu procedur postępowania wobec pociągów transgranicznych sytuacja się ustabilizowała. Spedytorzy, którzy zawarli kontrakty na transport morski, szybko zareagowali na ograniczenia w portach i przenieśli przewozy w miarę możliwości na kolej. Wpłynęło to na zwiększenie liczby pociągów intermodalnych na wschodniej granicy Polski. Z kolei wzrsło zainteresowanie połączeniami tranzytowymi realizowanymi przez terytorium Polski. W tranzycie przez Polskę ze wschodu na zachód i południe wzrosty liczby pociągów przekraczały nawet 100 proc. Realizacja tras wschód – południe to także możliwości wykorzystania sieci połączeń nie tylko do Czech, ale m.in. także Węgier, czy nawet Włoch.

Spadku przewozów kolejowych towarów ogółem
W porównaniu do lutego 2020 r. rynek transportu kolejowego towarów odnotował minimalnie niższe wyniki. W lutym 2021 r. przewieziono 17,8 mln ton - identyczną masę towarów jak rok wcześniej, lecz przy mniejszej pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Praca przewozowa wyniosła 3,9 mld tonokilometrów i zmalała o 187,1 mln tonokilometrów (4,5 proc.), a praca eksploatacyjna kształtował się na poziomie 5,9 mln pociągokilometrów – mniej o 0,2 mln pociągokilometrów (2,7 proc.). Średnia odległość przewozu jednej tony towaru wyniosła 221 i zmniejszyła się o 11 km (4,5 proc.). W stosunku do stycznia 2021 r. w lutym nieznacznie bo o 0,3 mln ton (1,7 proc.) wzrosła masa przewiezionych dóbr. Zrealizowana praca przewozowa była mniejsza o 140,8 mln tonokilometrów (3,4 proc.), a praca eksploatacyjna zmniejszyła się 0,2 mln pociągokilometrów (3,6 proc.). Średnia odległość przewozu spadła o 12 km.

- Mimo pandemii koronawirusa cały czas widoczne są rosnące potrzeby transportowe w globalnej gospodarce. Wdrażanie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki UE i wprowadzenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu pozwalają przewidywać zwiększenie roli kolei w transporcie towarów. Porównując luty ze styczniem widoczny jest niewielki wzrost i należy mieć nadzieję, że będzie to początkiem rosnącego trendu – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W styczniu i lutym 2021 r. łącznie przewieziono jednak więcej towarów niż w tym samym okresie 2020 r. Łączna ich masa wyniosła 35,6 mln ton – wzrost o 2 proc. Praca przewozowa była mniejsza o 2,8 mln tonokilometrów (0,2 proc.), a praca eksploatacyjna o zwiększyła się o ok. 0,1 mln pociągokilometrów (1,3 proc.). Średnia odległość przewozu 1 tony towaru zmniejszyła się, o 4,5 km (1,9 proc.).

(źr. UTK)

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DKV rozszerza sieć stacji w Rosji, Danii i Czechach
CTL Logistics wdrożył system do zarządzania biznesem - RailSoft
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
PKS Gdańsk-Oliwa odnawia flotę
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC