Dodaj ogłoszenie o pracy


DACHSER zwiększa przychody o 19% i tworzy ponad 1 750 nowych miejsc pracy

W ubiegłym roku DACHSER przetransportował 46,2 miliona przesyłek o łącznej wadze  35,5 miliona ton. Wskaźnik kapitału własnego spółki osiągnął poziom 40%, natomiast ok. 1,3 miliarda EUR przeznaczono na inwestycje w ciągu kolejnych pięciu lat. Przemyślane decyzje z 2009 r. zaowocowały w roku 2010. Całkowite przychody w wysokości 3,8 miliarda EUR i zatrudnienie na poziomie 19 250 pracowników to kamień milowy w historii spółki, która obecnie liczy sobie ponad 80 lat.
Bezpośredni wpływ poprawy globalnej sytuacji ekonomicznej
DACHSER w obszarze transportu drogowego European Logistics odnotował przychody na poziomie 2,4 miliarda EUR. Podstawową działalność spółki stanowiącą drobnicę przesyłek transportowanych siecią ogólnoeuropejską uzupełniają rozwiązania dla branży DIY (Do-It-Yourself) oraz przemysłu chemicznego. Interkontynentalny transport morski i lotniczy,  DACHSER Air & Sea Logistics, skupiony na rynkach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, rynku europejskim i azjatyckim, wypracował przychód w wysokości 940 milionów EUR, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu do ubiegłego roku. W transporcie produktów spożywczych, DACHSER Food Logistics,   firma osiągnęła w 2010 r. przychody w wysokości 480 milionów EUR. Dachser jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych dla niemieckiego przemysłu spożywczego. DACHSER w Polsce odnotował w 2010r. wzrost przychodów o 31 %. Firma otworzyła nowy oddział w Gdańsku dając Klientom lepszy  dostęp do krajowej i międzynarodowej sieci dystrybucyjnej firmy.

Perspektywy na rok 2011
Jeśli sytuacja gospodarcza pozostanie w tym roku stabilna, celem firmy DACHSER będzie osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i przełamanie dwucyfrowej bariery wzrostu. Spółka planuje również inwestycje w wysokości ok. 260 milionów EUR w rozbudowę sieci logistycznej we wszystkich trzech obszarach działalności i usprawnienie programu szkoleniowego. W 2011 r. DACHSER w Polsce planuje przeniesienie oddziału we Wrocławiu do nowej lokalizacji o powierzchni ponad 3000 m2, co pozwoli na rozszerzenie oferty w regionie także o logistykę kontraktową.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.