Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser podsumował wyniki – wzrost dzięki przewozom drogowym i logistyce żywności

Dachser podsumował wyniki za rok 2016 r. Przychody firmy wyniosły około 5,71 mld EUR – to o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Zarówno liczba, jak i tonaż obsłużonych przesyłek zwiększyły się o 2,4 proc. - do 80 mln sztuk i 38,2 mln ton. Wzrost ten był napędzany przez europejski transport drogowy oraz logistykę żywności.


Transport drogowy
Obszar usług Road Logistics stanowi 75 proc. całkowitych przychodów Dachser - linia biznesowa European Logistics (EL) odnosiła korzyści ze spójnej strategii eksportowej, która przyczyniła się do wzrostu dochodu brutto o 2,4 proc. do 3,5 mld EUR. Liczba i tonaż przesyłek wzrosły odpowiednio o 2,2 proc. i 2,3 proc.
- Nasze organizacje krajowe notowały zyski dzięki silnemu zapotrzebowaniu na transport transgraniczny w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli chodzi o wymianę towarów, Europa jest i pozostanie rynkiem stabilnym, z wieloma wewnętrznymi powiązaniami – zauważa Bernhard Simon.

Logistyka żywności
Po raz kolejny najwyższą dynamikę wzrostu odnotował obszar logistyki żywności - Dachser Food Logistics, który wygenerował  przychody w wysokości 812 mln EUR – o 9,5 proc. większe niż w roku 2015. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim przez silną działalność krajową w sektorze dóbr konsumpcyjnych w Niemczech. Drugim elementem składowym tego sukcesu były transgraniczne przewozy żywności realizowane w ramach European Food Network.
European Food Network zrzesza 13 partnerów oraz 10 członków stowarzyszonych i świadczy usługi transportu liniowego w 34 krajach, mając największy zasięg geograficzny w całej Europie.

Spadek w air&sea
Dachser Air & Sea Logistics odnotował spadek przychodów o 3 proc. do 1,54 mld EUR. Liczba przewiezionych przesyłek utrzymała się na poziomie z 2015 roku. Niższe przychody były wynikiem zmniejszonych stawek za transporty międzynarodowe, w szczególności we frachcie morskim, oraz negatywnego wpływu wahań kursów walut.
- Dobrze wiemy, jak radzić sobie z niestabilnym charakterem międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego i stale rozwijamy ten obszar działalności biznesowej – mówi Bernhard Simon.

Inwestycje w sieć oraz w badania i rozwój
Operator zwiększył środki na planowane inwestycje z 125 mln EUR w 2016 r. do 177 mln EUR w 2017 r. Projekty te są ukierunkowane przede wszystkim na rozbudowywanie sieci i poszczególnych lokalizacji, rozwijanie systemów IT oraz prace badawczo-rozwojowe.
- Prowadzimy intensywne badania dotyczące wszelkich aspektów przyszłościowych rozwiązań logistycznych oraz tego, w jakim stopniu będzie je można digitalizować. Wdrożyliśmy innowacyjne procesy na różnorodnych szczeblach w ramach całej grupy, aby utrzymać swoją pionierską pozycję w sektorze logistycznym – podkreśla Bernhard Simon.
Firma prowadzi również inwestycje w rozwój usług z zakresu logistyki kontraktowej. Tylko przez ostatnie dwa lata zwiększył swoją przestrzeń magazynową o ponad 350 tys. mkw., zyskując tym samym miejsce na przechowywanie dodatkowych 300 tys. palet. Operator może teraz oferować swoim klientom ponad dwa miliony miejsc paletowych w niemal 200 magazynach na czterech kontynentach.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.