Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser podsumował wyniki – wzrost dzięki przewozom drogowym i logistyce żywności

Dachser podsumował wyniki za rok 2016 r. Przychody firmy wyniosły około 5,71 mld EUR – to o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Zarówno liczba, jak i tonaż obsłużonych przesyłek zwiększyły się o 2,4 proc. - do 80 mln sztuk i 38,2 mln ton. Wzrost ten był napędzany przez europejski transport drogowy oraz logistykę żywności.


Transport drogowy
Obszar usług Road Logistics stanowi 75 proc. całkowitych przychodów Dachser - linia biznesowa European Logistics (EL) odnosiła korzyści ze spójnej strategii eksportowej, która przyczyniła się do wzrostu dochodu brutto o 2,4 proc. do 3,5 mld EUR. Liczba i tonaż przesyłek wzrosły odpowiednio o 2,2 proc. i 2,3 proc.
- Nasze organizacje krajowe notowały zyski dzięki silnemu zapotrzebowaniu na transport transgraniczny w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli chodzi o wymianę towarów, Europa jest i pozostanie rynkiem stabilnym, z wieloma wewnętrznymi powiązaniami – zauważa Bernhard Simon.

Logistyka żywności
Po raz kolejny najwyższą dynamikę wzrostu odnotował obszar logistyki żywności - Dachser Food Logistics, który wygenerował  przychody w wysokości 812 mln EUR – o 9,5 proc. większe niż w roku 2015. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim przez silną działalność krajową w sektorze dóbr konsumpcyjnych w Niemczech. Drugim elementem składowym tego sukcesu były transgraniczne przewozy żywności realizowane w ramach European Food Network.
European Food Network zrzesza 13 partnerów oraz 10 członków stowarzyszonych i świadczy usługi transportu liniowego w 34 krajach, mając największy zasięg geograficzny w całej Europie.

Spadek w air&sea
Dachser Air & Sea Logistics odnotował spadek przychodów o 3 proc. do 1,54 mld EUR. Liczba przewiezionych przesyłek utrzymała się na poziomie z 2015 roku. Niższe przychody były wynikiem zmniejszonych stawek za transporty międzynarodowe, w szczególności we frachcie morskim, oraz negatywnego wpływu wahań kursów walut.
- Dobrze wiemy, jak radzić sobie z niestabilnym charakterem międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego i stale rozwijamy ten obszar działalności biznesowej – mówi Bernhard Simon.

Inwestycje w sieć oraz w badania i rozwój
Operator zwiększył środki na planowane inwestycje z 125 mln EUR w 2016 r. do 177 mln EUR w 2017 r. Projekty te są ukierunkowane przede wszystkim na rozbudowywanie sieci i poszczególnych lokalizacji, rozwijanie systemów IT oraz prace badawczo-rozwojowe.
- Prowadzimy intensywne badania dotyczące wszelkich aspektów przyszłościowych rozwiązań logistycznych oraz tego, w jakim stopniu będzie je można digitalizować. Wdrożyliśmy innowacyjne procesy na różnorodnych szczeblach w ramach całej grupy, aby utrzymać swoją pionierską pozycję w sektorze logistycznym – podkreśla Bernhard Simon.
Firma prowadzi również inwestycje w rozwój usług z zakresu logistyki kontraktowej. Tylko przez ostatnie dwa lata zwiększył swoją przestrzeń magazynową o ponad 350 tys. mkw., zyskując tym samym miejsce na przechowywanie dodatkowych 300 tys. palet. Operator może teraz oferować swoim klientom ponad dwa miliony miejsc paletowych w niemal 200 magazynach na czterech kontynentach.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.