Dodaj ogłoszenie o pracy


Reefery i smart boxy w transporcie – relacja z sopockiej konferencji!

Nauka i biznes – Uniwersytet Gdański i portal Pracujwlogistyce.pl zorganizowali kolejną konferencję, tym razem poświęconą tematyce przewozów chłodniczych i nowoczesnym rozwiązaniom w transporcie tj. smart boxy oraz nowoczesne systemy komunikujące, które ułatwiają kontrolę i zarządzanie procesami logistycznymi. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2017 r. na auli UG w Sopocie.


Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego i dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Wystąpienia patronów rozpoczęły konferencję, w której udział wzięło ponad 120 osób – przedstawicieli świata nauki i biznesu logistycznego oraz producenci żywności.

Fakty i mity polskiego transportu
To tytuł pierwszego wystąpienia merytorycznego, które mocno poruszyło uczestników spotkania. Jego autor, prof. Włodzimierz Rydzkowski z Uniwersytetu Gdańskiego mówił na temat nowych inwestycji infrastrukturalnych, które planuje polski rząd w najbliższej przyszłości m.in. przekop Mierzei Wiślanej w celu udrożnienia drogi morskiej do portu w Elblągu, budowa lotniska centralnego, udrożnienie koryta Wisły w celu odbudowy żeglugi śródlądowej albo koleje dużych prędkości. Mówił o kosztach tych inwestycji jakie poniesie państwo na ich realizację, że mogą być ogromne i niewspółmierne do zysków, jakie możemy czerpać w przyszłości i należy dobrze się nad nimi zastanowić. - Korzyści ekonomiczne z tych inwestycji nie widzę żadnych – przekonywał prof. Włodzimierz Rydzkowski. - Nakłady finansowe, które tak naprawdę są dzisiaj trudne nawet do oszacowania dla niektórych projektów, a mówi się o kwotach kilkudziesięciu miliardów złotych, będą miały szansę na zwrot dopiero po 300 czy nawet po 500 latach – wyliczał prof. Włodzimierz Rydzkowski.
Wystąpienie wzbudziło dyskusje kuluarowe, bo potencjał rozwoju transportu w kontekście obrotów towarami jest ogromny w Polsce, zwłaszcza w eksporcie polskiej żywności. Temat ten omówi dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiając analizę pt. Potencjał polskiego eksportu towarów wymagających warunków chłodniczych. Omawiając swoje spostrzeżenia dr Czermański uwzględnił wszystkie grupy towarowe z branży żywnościowej produkowane w Polsce, a wymagające specjalnych warunków transportu w chłodniach od produktów mięsnych, mlecznych, warzyw i owoców aż po soki. W transporcie tych produktów dominują przewozy drogowe, częściowo morskie i pozostałe są znikome. W sumie Polska eksportuje ponad 10 mln ton żywności rocznie, a importuje ponad 8 mln ton żywności. Oznacza to ogromny potencjał dla transportu. Jednakże jak zauważył gdański naukowiec – nie oznacza to, że polskie firmy transportowe czerpią z tego potencjału. Jako główne zagrożenia dla rozwoju produkcji eksportowej wskazał te związane z embargo rosyjskim, które staramy się wszelkimi sposobami omijać i Brexit, który poważnie może nam zagrozić ze względu na cła. Z drugiej strony wobec tych zagrożeń, polscy producenci szybko odnajdują się z w nowej rzeczywistości i na nowych rynkach, o czym świadczy chociażby wzrost eksportu do takich krajów Chile, Wietnam, Arabia Saudyjska, Maroko. Polskie hity eksportowe na tych kierunkach to głownie mięso wołowe (Turcja, Maroko, Arabia Saudyjska, Chile (2017) i wieprzowina (Hongk Kong, USA), a także drób (RPA, Hong Kong, Arabia Saudyjska, Benin, Filipiny). Na koniec wskazał na trendy, jakie obserwujemy w eksporcie polskiej żywności:
•    wzrost eksportu drobiu o 36 proc. w 2016, daje udział 17 proc. w eksporcie UE i wyniósł 251 tys. ton
•    wzrost eksportu wieprzowiny o 5,9 proc. w 2016r.,
•    Brexit – ograniczanie dostępu do rynku dla produktów spożywczych z Polski,
•    Embargo rosyjskie na polskie produkty,
•    Wzrost chłonności rynku chińskiego.

(wykres powyżej przedstawia strukturę gałęziową polskiego eksportu towarów wymagających chłodzenia / źr. opr. dr. E. Czermański UG)

Rozwój będzie trwał, chociażby z uwagi na aktualne możliwości wsparcia rozwoju polskiego eksportu – dzięki grantom firmy małe i średnie mają możliwość wsparcia swojej aktywności eksportowej – mówił o tym przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Kontrola najwyższą formą zaufania
To kolejny temat wystąpienia, który był powiązany z zagadnieniami reeferów. W transporcie towarów chłodniczych istotna jest kontrola na każdym etapie podróży – podkreślał Tomasz Szmid, prezes zarządu spółki Balticon, operatora kontenerów w Polsce, który przedstawił nowe narzędzia kontrolingu kontenerów przeznaczone dla spedytorów, przewoźników i kierowców. Balticon we wszystkich kontenerach, które dzierżawi wykorzystuje urządzenia kontrolne, przekazujące kompletne dane np. nt. pozycji geograficznej kontenerów, temperatury wewnątrz, szczelności, itp. Jest to istotne z punktu wożenia żywności, aby kontrolować w każdej chwili i na każdym etapie proces dostawy, zwłaszcza na dalekich trasach. Potwierdził to Dominik Leśnicki, prezes zarządu spółki Mazury Trans, która specjalizuje się w drogowym transporcie chłodniczym. W swoim storytelling opowiedział o potrzebach rynku, możliwościach i potencjale przewoźników oraz o konkurencji w tym obszarze usług. Usług, które są trudne, bo ta działalność niesie za sobą duże ryzyko i w pewnym momencie wymaga dokonywania wyboru klientów. Te ciekawe spostrzeżenia i wskazówki dla firm, które chciałyby się zająć w przyszłości spedycją i transportem chłodniczym spotkały się z dużym aplauzem uczestników.  
Ciekawym uzupełnieniem panelu dotyczącego przewozów chłodniczych była prezentacja Tomasza Mraczka, dyrektora strategii i rozwoju Zeppelin Polska, dystrybutora wózków widłowych, globalnego producenta Zeppelin. To jedna z nielicznych firm na rynku w tej branży, która oferuje wózki widłowe od ręcznego paleciaka aż po hystery do kontenerów o udźwigu do 45 ton. To co wyróżnia firmę na rynku, to dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klienta.

Nowoczesne technologie – smart boxy, sztuczna inteligencja..
Nowe usługi logistyczne oparte na inteligencji jednostek ładunkowych – tak to możliwe w logistyce i mówił o tym Piotr Michalak, wiceprezes zarządu Elkom Trade. Wystąpienie tej polskiej innowacyjnej firmy, miało charakter case study, w trakcie którego zaprezentowano przykłady ekonomiki zarządzania flotą opakowań, efektywnego wykorzystania opakowań (second packaging), a także optymalizacji opakowań i nowoczesnego zarządzanie nośnikami. Z tematem sesji panelowej pt. Smart boxes, powiązana było kolejna prezentacja Piotra Bułło - dyrektora DGT nt. systemów komunikacji jednostek ładunkowych z systemami zarządzania nimi. Autor tego wystąpienia omówił możliwości techniczne i przykłady zastosowania współczesnych rozwiązań od GSP aż po RFID. Przy komunikacji systemów istotna jest jakość danych i poprawność działania modeli logistycznych, co zreferował dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. Akademii Morskiej w Gdyni. Ciekawe wystąpienie, które zamykało sesję smart boxów dotyczyło komunikacji systemów logistycznych opartych na internecie rzeczy, które omówił Tomasz Kosiak, prezes zarządu spółki DACSYSTEM. Komunikacja systemów logistycznych opartych  na Internecie Rzeczy (IoT – Internet of Things) może dostarcza precyzyjne informacje co i gdzie dotarło, w jakich warunkach – gdzie było, jest i będzie. Co ważne narzędzia i systemy wykorzystane do takiej komunikacji są w stanie samodzielnie komunikować się a nawet wykonywać rozkazy. Internet rzeczy to przede wszystkim jest zjawisko powszechnego podłączania przedmiotów do sieci Internet oraz przetwarzania generowanych danych w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Umożliwia zmianę modeli biznesowych i wzrost efektywności świadczenia usług.

Konferencję zakończono dyskusją z udziałem wszystkich uczestników – puenta była jedna - najważniejsza jest i będzie dostawa na czas, zarówno ważny jest człowiek jak i technologie. Z pewnością bardzo ważną rolę odgrywa komunikacja pomiędzy odbiorcami usług logistycznych a ich dostawcami, w czym pomagają najnowsze rozwiązania technologiczne. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na gestię transportową, którą niestety polskie firmy transportowe tracą na rzecz zagranicznej konkurencji. Z drugiej strony, mówiono też o ograniczeniach polskich firm transportowych, chociażby jak obsługa tras na rynkach wschodnich, gdzie nie ma innej możliwości jak skorzystanie z przewoźników zagranicznych. Dyskusja na ten temat pozostaje otwarta, a organizatorzy konferencji zapowiedzieli powrót do tematu.

Konferencję moderował dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego, a dyskusję prowadziła Beata Trochymiak, redaktor naczelna portalu Pracujwlogistyce.pl

 

PARTNERZY KONFERENCJI:

                         

 

Opr. red./ Pracujwlogistyce.pl

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.