Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser Partnerem Roku Uniwersytetu Łódzkiego

Dachser  został Partnerem Roku 2016 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł ten jest nadawany przez dziekana firmom, które odznaczyły się szczególnym zaangażowaniem we współpracę z wydziałem.- Firma Dachser należy do grona Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2008 roku i jako aktywny partner bierze czynny udział nie tylko w pracach Rady, ale także organizuje staże dla studentów, wspiera konferencje kół naukowych i inicjatywy podejmowane przez Wydział. Wiedza praktyczna, którą dzieli się z nami Dachser, jest niezwykle wartościowa i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana i rozwijana w kolejnych latach - mówi dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

- Współpraca między biznesem i uczelniami wyższymi to wiele korzyści nie do przecenienia dla obu stron i w naszej opinii tego typu partnerstwo powinno być powszechnym standardem. Firmy to ogromne źródło praktycznej wiedzy, która uzupełnia wykształcenie akademickie. Jej transfer może odbywać się na różne sposoby - poprzez konsultację programów nauczania przedmiotowego, bieżącą współpracę przy wydarzeniach naukowych czy staże studenckie. Dachser od lat współpracuje na tych  polach ze szkołami wyższymi, zarówno w Łodzi, jak i w innych ośrodkach akademickich. Studenci dzięki temu kojarzą naszą firmę i postrzegają ją jako atrakcyjnego pracodawcę. Także znaczna część studentów, którzy przychodzą do nas na staż, wiąże się z firmą na dłużej. Partnerstwo z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest dla nas źródłem dużej satysfakcji i tym bardziej cieszy docenienie naszych wysiłków przez władze Wydziału – komentuje Grzegorz Lichocik, prezes Dachser.

Wyróżnienie Partner Roku 2016 zostało przyznane firmie Dachser na Gali Absolwentów. Podczas tej uroczystości zostali również uhonorowani najlepsi studenci. Jedną z nagród – za najwyższą średnią na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka – ufundował operator.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.