Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser pomaga walczyć z suszą w Indiach

W obliczu jednej z największych od dziesięcioleci susz w środkowych Indiach międzynarodowy operator logistyczny Dachser wraz z organizacją Terre des Hommes dostarcza wodę do dziesięciu wsi w dystrykcie Latur w indyjskim stanie Maharasztra. Działania te realizowane są z myślą o długoterminowej poprawie warunków życia dzieci i młodzieży w tym kraju.

Dachser przyłączył się do akcji obejmującej poprawę infrastruktury wodociągowej i zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej mieszkańcom dystryktu Latur w ramach trwającej już od ponad 10 lat współpracy z holenderską organizacją Terre des Hommes.
W ostatnich latach opady deszczów monsunowych w Indiach drastycznie spadły, przez co poziom wód gruntowych uległ znacznemu obniżeniu. Sytuacja jest na tyle poważna, że jeżeli nie zostaną powzięte odpowiednie kroki, w 2030 roku na subkontynencie indyjskim deficyt wody sięgnie nawet 50%.
- Oprócz doraźnej pomocy w nagłych wypadkach, czyli dostarczania wody pitnej w cysternach, celem naszego nowego projektu w stanie Maharasztra jest pomaganie ludziom w taki sposób, by w dłuższej perspektywie oni sami byli w stanie sobie pomóc. To jest sedno naszej współpracy z Terre des Hommes w Indiach, Nepalu, Namibii i Brazylii – wyjaśnia Bernhard Simon, CEO Dachser.
- Nasze działania przeplatają się ze sobą: chcemy zapewnić dostęp do bezpiecznej wody pitnej, stworzyć sposoby jej magazynowania, zapewniać lokalnej społeczności opiekę zdrowotną i możliwości edukacyjne, a także szerzyć wiedzę na temat metod uprawy roślin pozwalających oszczędzać wodę. Chcemy też dostarczać nasiona szczególnie potrzebującym rodzinom, by ich członkowie mogli właściwie się odżywiać – dodaje.
- Naszym celem jest zapewnienie w dłuższej perspektywie przetrwania 1887 rodzin dotkniętych suszą w dziesięciu wsiach w dystrykcie Latur w stanie Maharasztra - mówi Ingrid Mendonca, koordynator regionalny na Azję Południową w Terre des Hommes.
Gospodarstwa domowe objęte pomocą będą miały zapewniony dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Już teraz mają one do dyspozycji dziesięć zbiorników do przechowywania cennej monsunowej wody, którą mogą później wykorzystywać do swoich bieżących potrzeb. Ponadto, mieszkańcy wsi cierpiący z powodu odwodnienia, nierzadko poważnego, będą mieli dostęp do badań medycznych i leczenia.
Nadrzędnym celem projektu jest trwałe szerzenie wartościowej wiedzy. Mieszkańcy wsi będą uczestniczyć w warsztatach na temat praw obywatelskich, aby w przyszłości samemu móc szukać pomocy u władz Indii odpowiedzialnych za sytuację ludności. Jednocześnie lokalni partnerzy Terre des Hommes prowadzą działania z miejscowymi farmerami, mające na celu opracowanie alternatywnych metod uprawy pozwalających oszczędzać wodę. Dla dzieci tworzone są zaś „sanktuaria”, w których będą one mogły spędzać swój wolny czas - zarówno na zabawie, jak i na nauce. - Tylko ci, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość, będą ją w ogóle mieli - podsumowuje Bernhard Simon.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.