Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser uruchamia program dwuletnich staży -Apprenticeship Power Programme 2011-2013

Operator logistyczny - firma Dachser opracował innowacyjny program dwuletnich staży (Apprenticeship Power Programme 2011-2013) dla absolwentów logistycznych szkół ponadgimnazjalnych. Głównym założeniem programu stażowego jest praktyczne wykorzystanie zdobytej w toku nauki wiedzy teoretycznej oraz nabycie doświadczenia w branży logistycznej.

 


Dzięki poznaniu specyfiki pracy w transporcie, stażyści będą mieli szanse przekonać się, czy faktycznie chcą realizować się zawodowo w logistyce. - Wprowadzenie systemu stażowego przyniesie korzyści zarówno stażystom, jak i firmie. Inwestycja w wykwalifikowaną kadrę to dla naszej firmy gwarancja profesjonalnej obsługi – wyjaśnia Grzegorz Lichocik, prezes firmy Dachser.

 

Do udziału w Programie zaproszono 7 absolwentów najlepszych techników logistycznych, znajdujących się w pobliżu oddziałów firmy w Strykowie, Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu. Najbardziej uzdolnionych kandydatów wyłoniono na podstawie CV, listu motywacyjnego, opinii dyrektora szkoły oraz rozmowy i zadania praktycznego.

 

Przez dwa lata pracownicy polskich oddziałów Dachser przy wsparciu kolegów z Niemiec dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem ze stażystami, umożliwiając im zapoznanie ze specyfiką pracy w branży oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i  informatycznymi, jednolitymi dla całej sieci firmy. Na potrzeby programu powstała specjalna platforma e-learningowa, usprawniająca proces zdobywania wiedzy niezbędnej do realizacji jego założeń.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.