Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser uruchamia program dwuletnich staży -Apprenticeship Power Programme 2011-2013

Operator logistyczny - firma Dachser opracował innowacyjny program dwuletnich staży (Apprenticeship Power Programme 2011-2013) dla absolwentów logistycznych szkół ponadgimnazjalnych. Głównym założeniem programu stażowego jest praktyczne wykorzystanie zdobytej w toku nauki wiedzy teoretycznej oraz nabycie doświadczenia w branży logistycznej.

 


Dzięki poznaniu specyfiki pracy w transporcie, stażyści będą mieli szanse przekonać się, czy faktycznie chcą realizować się zawodowo w logistyce. - Wprowadzenie systemu stażowego przyniesie korzyści zarówno stażystom, jak i firmie. Inwestycja w wykwalifikowaną kadrę to dla naszej firmy gwarancja profesjonalnej obsługi – wyjaśnia Grzegorz Lichocik, prezes firmy Dachser.

 

Do udziału w Programie zaproszono 7 absolwentów najlepszych techników logistycznych, znajdujących się w pobliżu oddziałów firmy w Strykowie, Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu. Najbardziej uzdolnionych kandydatów wyłoniono na podstawie CV, listu motywacyjnego, opinii dyrektora szkoły oraz rozmowy i zadania praktycznego.

 

Przez dwa lata pracownicy polskich oddziałów Dachser przy wsparciu kolegów z Niemiec dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem ze stażystami, umożliwiając im zapoznanie ze specyfiką pracy w branży oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i  informatycznymi, jednolitymi dla całej sieci firmy. Na potrzeby programu powstała specjalna platforma e-learningowa, usprawniająca proces zdobywania wiedzy niezbędnej do realizacji jego założeń.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.