Dodaj ogłoszenie o pracy


Kuehne + Nagel ogłosił wyniki za rok 2015

Grupa Kuehne + Nagel ogłosiła wyniki za rok 2015, w którym zwiększyła rentowność, osiągając rekordowy jej poziom. Z powodu silnego kursu franka szwajcarskiego, obroty netto spadły o 4,4 proc. do poziomu 16.731 mln CHF, natomiast zysk brutto pozostał na ubiegłorocznym poziomie.  Wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 3,6 proc. do 1,041 mln CHF.


Spedycja morska
W międzynarodowym rynku transportu morskiego charakteryzującego się wysoką zmiennością kursów i słabym wzrostem, Kuehne + Nagel koncentruje się na zyskownym biznesie. W pierwszej połowie roku doprowadziło to do spadku wolumenu, który następnie został zrekompensowany w drugiej połowie przez najbardziej dochodowe  linie, w tym wewnątrz Azji i Ameryki Północnej. W Europie jego morskie usługi logistyczne wykazywały stagnację, a wyraźne wzrosły wolumenów dotyczyły handlu do i z Ameryki Północnej i Południowej.  W odniesieniu do specjalistycznych rozwiązań takich jak kontenery chłodnicze i LCL, Kuehne + Nagel zyskała udział w rynku i wzmocniła swoją pozycję lidera. W sumie firma obsłużyła 3,8 mln TEU – taka sama ilość jak w poprzednim roku, ale z poprawą rentowności: Zysk brutto za TEU wzrósł o 5,2 proc., a marży EBIT (współczynnik konwersji) wzrósł z 30,3 proc. do imponujących 33,2 proc. EBIT wzrósł o 15,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Spedycja lotnicza
Na rynku frachtu lotniczego Kuehne + Nagel pomyślnie utrzymywał kurs w odniesieniu do stagnacji i nieznacznie malejącego rynku globalnego. Spółka zwiększyła swój tonaż o 4,7 proc. do 1,25 mln ton, tym samym potwierdzając swoją pozycję drugiego największego światowego spedytora lotniczego. Poprzez skupienie się na rozwiązaniach frachtu lotniczego dla różnych sektorów branżowych, uzyskano znaczące zwycięstwa biznesowe w obsłudze sektora farmaceutycznego, lotniczego oraz w transporcie produktów łatwo psujących się. KN FreightNet, innowacyjny portal internetowy, okazał się nowy skutecznym kanałem sprzedaży. Dzięki niemu  klienci na całym świecie mogą otrzymywać oferty na usługi frachtu lotniczego, miejsce rezerwacji w zaledwie kilka minut, a potem śledzić swoje przesyłki.
Spedycja drogowa
Rozwój operacji w spedycji drogowej pozostaje stabilny, pomimo trudnej sytuacji rynkowej w Europie. Działania drobnicowe udało się rozgrzeszyć  w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Nowa koncepcja biznesowa dla przesyłek LTL i FTL, przyczyniła się do zadowalających notowań tej jednostki biznesowej. Przejęcie przez Kuehne + Nagel amerykańskiej spółki logistycznej ReTrans, specjalizującej się w zarządzaniu transportem multimodalnym, był ważnym krokiem w rozwinięciu działalności poza Europą i już w IV kwartale przyniósł wymierne efekty. Ogólny pozytywny rozwój w tej dywizji został zmniejszony poprzez antymonopolową grzywnę nałożoną przez francuski organ ochrony konkurencji na dwadzieścia francuskich usługodawców. W tym Grupę Allen, którą Kuehne + Nagel przejął w 2009 roku, z tego 33 mln CHF powstałe ze strony wykonawcy w czasie przed nabyciem Grupy Allen. Kuehne + Nagel odcina się od takiego rodzaju  praktyk biznesowych i dysponuje kompleksowym programem zwalczania takich praktyk. Spadek EBIT z 30 mln CHF w poprzednim roku do 7 mln CHF zawdzięcza głównie antymonopolowej grzywnie. Firma Kuehne + Nagel wniosła odwołanie od decyzji francuskiego organu ochrony konkurencji.
Logistyka kontraktowa
Specyficzne rozwiązania Kuehne + Nagel dla całościowego łańcucha spotkały się z dużym popytem na rynku, co zostało potwierdzone przez nowe kontrakty biznesowe w 2015 roku wraz z dodatkową przestrzenią magazynową wielkości 860 tys. mkw. Trzy strategiczne inicjatywy – celowy wzrost, ciągłe doskonalenie procesów i optymalizacja magazynowa - okazują się skuteczne. W roku sprawozdawczym, Kuehne + Nagel zarządzało łącznie ponad 9,5 mln m2 powierzchni magazynowej i logistycznej dla swoich klientów na całym świecie. W tym samym czasie bezczynność przestrzeni magazynowej spadła z 4,2 proc. do 3,5 proc. Obroty netto z logistyki kontraktowej zanotowały wzrost skorygowany o kurs walutowy 5,5 proc. Niemniej jednak negatywne skutki walutowe, które szczególnie dotknęły ten dział, a także działalność logistyki zajmującej się napojami  w Wielkiej Brytanii, w znacznym stopniu wpłynęły na wynik. Marża EBIT zmniejszyła się z 153 mln CHF, w stosunku do poprzedniego roku, do 119 mln CHF.
Obroty netto
Po nałożonych cłach i podatkach Grupa Kuehne + Nagel osiągnęła obrót netto w wysokości 16,731 mln CHF w 2015 roku, co oznacza spadek o 4,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Poziom kursu walut wpłynął negatywie na obrót netto o 8 proc. Podczas gdy obroty netto w Azji pozostały na tym samym poziomie co w 2014 roku, a w obu Amerykach wzrosły o 9,2 proc. EMEA odnotowało spadek o 9,6 proc., głównie w wyniku utrzymania się silnego franka szwajcarskiego w stosunku do euro.
Zysk brutto
Zysk operacyjny, który jest lepszym wskaźnikiem dla firmy logistycznej niż obrót, 6,251 mln CHF w 2015 roku nieco niższy (o 0,6 procent) niż w  roku poprzednim. Natomiast w Amerykach zysk operacyjny wzrósł o 14 proc., a w Azji i Pacyfiku o 10.9 proc. Jednakże w EMEA silny frank szwajcarski doprowadził do spadku o 5,1 proc. W EMEA zysk operacyjny zmniejszył się o 42 mln CHF (8,8 proc.). Marża EBIT wyniosła 5,1 proc. i przekroczyła cel przed czasem.

(źr. Kuehne + Nagel)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.