Dodaj ogłoszenie o pracy


Kulczyk Investments sprzedał PEKAES

Cały pakiet akcji PEKAES SA (63 proc.) będący od 2009 r. w rękach Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A. – został sprzedany dla Strada Holding z grupy Innova Capital, środkowoeuropejskiego funduszu, inwestującego w sektor średnich przedsiębiorstw.

Sprzedaż była poprzedzona umową inwestycyjną zawartą 21 lipca 2015 roku oraz warunkową umową przedwstępną między podmiotem z grupy Innova Capital a KI i KH, będącymi pośrednio akcjonariuszami PEKAES od maja 2009 roku. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał 25 sierpnia 2015 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji nie została ujawniona. - Zakup PEKAES, pierwszej spółki logistycznej w portfelu Innova, jest efektem długotrwałych zainteresowań i analiz rynku logistycznego w Polsce. Wierzymy, że Pekaes jest obecnie najlepszą na polskim rynku platformą do dalszego rozwoju, zarówno ze względu na zakres świadczonych usług, jak również bardzo kompetentną i doświadczoną kadrę menadżerską. Będziemy wspierać zarząd PEKAES w realizacji strategii dalszego dynamicznego wzrostu - komentuje Krzysztof Kulig, partner zarządzający Innova Capital.

Przez kilka lat zarządzania przez Kulczyk Investments - Grupą PEKAES, firma ta została zrestrukturyzowana, wdrożono nowoczesne systemy informatyczne i poszerzył zakres oferowanych usług. W 2014 roku PEKAES wypracował 20,5 mln zł zysku netto, a jego przychody wyniosły 722 mln zł. W I półroczu 2015 r. po raz kolejny poprawił wyniki wykazując 49 proc. (r/r) wzrostu zysku netto, który wyniósł 11,4 mln zł przy rentowności EBITDA na poziomie 5,5 proc. - Sprzedaż PEKAES to kolejny etap realizacji naszej strategii przebudowy portfela aktywów. Wychodzimy z długoterminowej inwestycji, przekazując, po ponad 6 latach nadzoru właścicielskiego, spółkę zrestrukturyzowaną i rentowną. Spółkę, która jest dzisiaj jednym z liderów polskiego rynku TSL, z potencjałem do dalszego rozwoju w skali krajowej i międzynarodowej - mówi Sebastian Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Investments.

Kulczyk Investments: Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu i realizowaniu transakcji na rynkach o największym potencjale wzrostu. Poprzez swoje spółki Grupa obecna jest m.in. w sektorach: energetycznym, chemicznym i infrastrukturalnym.

Innova Capital: Innova Capital należy do i środkowoeuropejskich funduszy private equity inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej fundusz zainwestował blisko 600 mln EUR w ponad 40 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu.

(źr. Kulczyk Investments SA)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.