Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser angażuje się w ochronę praw dzieci w Indiach

Dachser już 10 lat współpracuje z organizacją terre des hommes w indyjskim stanie Uttah Pradesh. Po dekadzie dobrej współpracy, firma postanowiła jeszcze bardziej zaangażować się w ochronę praw dzieci, edukację, kształcenie zawodowe i ochronę zasobów naturalnych w kolejnych regionach w Indiach, Nepalu, Brazylii i Namibii. W ciągu najbliższych pięciu lat, operator planuje zainwestować ponad 1,1, mln euro w lokalne projekty, które mają na stałe poprawić życie tamtejszych ludzi.
- Logistyka zbliża ludzi, rynki i przedsiębiorstwa. Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, dlatego czujemy, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy mają gorsze warunki do życia i nie mogą korzystać z procesu globalizacji w takim stopniu, jak inni – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser. - Aby uzyskać trwały efekt, potrzeba cierpliwości i działań o długoterminowej perspektywie. Dlatego nadal będziemy wspierać prace naszych lokalnych partnerów w ramach projektu terre des hommes w Indiach, poszerzając jednocześnie nasze zaangażowanie o kolejne kraje i kontynenty – dodaje.
Wyniki projektów zrealizowanych w ciągu ostatniej dekady pokazują, że organizacja terre des hommes przyczyniła się do trwałej poprawy warunków życia dzieci i młodzieży w 136 miejscowościach w zubożałym indyjskim stanie Uttar Pradesh:
- Prawie 17 tys. dzieci i kobiet otrzymało wiedzę na temat swoich praw oraz tego, jak należy się ich domagać w demokratycznym społeczeństwie indyjskim.
- Ponad 15,3 tys. dzieci skorzystało z możliwości odbycia podstawowej edukacji. Następnie około 60 procent z nich uczęszczało do szkół państwowych lub prywatnych. Liczba rezygnujących z edukacji zmniejszyła się o 40 procent.
- Około 4,7 tys. dzieci, głównie dziewczynek, uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, związanych z obsługą komputera lub praktycznym rzemiosłem.
- Dzieci i młodzież posadziły ponad 14,2 tys. drzew; zainstalowano 117 jednostek kompostowania i 112 systemy biogazowe; 100 rodzin otrzymało lampy zasilane energią słoneczną, umożliwiające dzieciom naukę po zmierzchu.
- 97 szkół otrzymało zbiorniki do wody pitnej i urządzenia sanitarne.
Projekt terre des hommes na trzech kontynentach
W jednym ze stanów Indii – Uttar Pradesh, Dachser i lokalna organizacja partnerska terre des hommes mają zamiar kontynuować swoją udaną współpracę co najmniej do roku 2020. Działania te obejmują edukację dotyczącą praw człowieka i dziecka w 50 wsiach, promowanie organizacji młodzieżowych i kobiecych oraz potrzebę kształcenia, a także ochronę zasobów naturalnych. Nowy projekt ma na celu poprawę warunków życia Musahar, indyjskiej grupy etnicznej zamieszkującej region przy granicy z Nepalem, cierpiącej z powodu skrajnej dyskryminacji i problemów ekonomicznych. Dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych, edukacji i praw kobiet są przedmiotem trzeciego projektu, który będzie realizowany w trzech nepalskich wioskach. Terre des hommes pomoże także młodym ludziom w Mangolpuri, który jest jednym z największych slumsów w New Delhi. Celem jest zachęcanie młodzieży do powrotu do szkoły oraz przeprowadzanie szkoleń za pomocą kursów online.
Brazylia
Od 2015 do co najmniej  2017 roku Dachser będzie wspierać prace Centrum Praw Dziecka z Limeira, mieszczącego się w części metropolii Campinas w stanie Sao Paulo. Jego działalność koncentruje się na pomocy w wychodzeniu dzieciom i młodzieży z przestępczości i narkomanii. Aby to osiągnąć, centrum realizuje bezpośrednie działania edukacyjne w szkołach i alternatywne programy pozalekcyjne, a także seminaria w zakresie praw dziecka dla przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i urzędników państwowych.
Namibia
W tym kraju terre des hommes i Dachser pracują wspólnie nad zakończeniem do 2017 roku projektu mającego na celu poprawę warunków lokalnych dzieci z grupy etnicznej San (Bushmen). W tej najstarszej grupie etnicznej w południowej Afryce ludzie w większości żyją w skrajnym ubóstwie, na ogromnych farmach lub w slumsach na obrzeżach małych miast. Głównym przedmiotem prac projektowych jest edukacja i wspieranie dzieci w nauce w szkole podstawowej. Istotne będzie także kształcenie zawodowe, szczególnie dziewcząt, w celu przygotowania ich do pracy w hotelach i schroniskach oraz zapewnienia im umiejętności praktycznych.

Dachser
Dachser, rodzinna firma z siedzibą w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na świecie. Zatrudnienie w Dachser przekroczyło 25 tys. pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie. W 2014 roku Dachser osiągnął przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportował w sumie 73,7 mln przesyłek o łącznej wadze 35,4 mln ton. Firma poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowana w 42 krajach.

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.