Dodaj ogłoszenie o pracy


Pekaes podsumowuje pierwsze trzy kwartały

Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa Pekaes opublikowała wyniki finansowe. Zysk netto po 9 miesiącach wyniósł 16,4 mln i był o 23 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. W III kwartale 2015 roku Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 176,4 mln zł oraz 5,1 mln zł zysku netto.

Po trzech kwartałach Grupa Pekaes wypracowała ponad 522 mln zł przychodów ze sprzedaży. Największy udział w strukturze przychodów zajmuje spedycja i logistyka (415,4 mln zł).  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 176,4 mln zł, z czego prawie 160 mln zł wypracowała spółka Pekaes SA. W III kwartale Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały br. wyniósł 14,1 mln zł (ponad 5 mln zł w III kwartale br.), a zysk brutto osiągnął po trzech kwartałach pułap 42,1 mln zł, wobec 42,3 na koniec września 2014 roku.

Spółka kontynuuje realizację strategii przyjętej na lata 2014-2018 zakładającej m.in. wzrost rentowności oferowanych produktów i poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności prowadzonej w ramach Grupy. W trzech kwartałach tego roku Pekaes poprawił wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności. – Konsekwentna poprawa rentowności operacyjnej to dla nas kluczowy cel na cały rok 2015. Po trzech kwartałach osiągnęliśmy już wysoki poziom 5,6 proc. a w ciągu najbliższych miesięcy chcemy utrzymać, a nawet poprawić jeszcze ten parametr – wymienia Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.
Na koniec III kwartału br. Grupa dysponowała kwotą 117 mln zł środków i ekwiwalentów pieniężnych.

(źr. Pekaes SA)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.