Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES - wyniki strategii rozwoju intermodalu i drobnicy po I półroczu

Strategia rozwoju w obszarze usług drobnicowych i intermodalnych, optymalizacji kosztowej oraz reorganizacji Grupy przyniosła wzrost zysku netto. Grupa PEKAES osiągnęła w I półroczu 2015 r. ponad 49 proc. wzrost zysku netto, który wyniósł 11,37 mln zł. Firma poprawiła również wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności.
Jak informuje spółka - pierwsze półrocze 2015 roku to dla PEKAES okres poprawy wszystkich kluczowych wyników finansowych. Wynik netto wyniósł 11,37 mln zł i był wyższy o 49,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły 28,59 mln zł i 9,03 mln zł, wzrastając odpowiednio o 7 proc. i 14,1 proc. Przychody ze sprzedaży wyniosły 346,2 mln zł, gdzie największy udział tradycyjnie należał do segmentu spedycja i logistyka – 271 mln zł.
Rentowność sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 8,3 proc. i była wyższa o 0,8 pp. r/r. Wysoki wzrost – o 1,2 pp. do poziomu 3,3 proc. – zanotował wskaźnik rentowności netto.
- Do końca 2015 roku planujemy kontynuować działania na rzecz poprawy rentowności wszystkich produktów oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. W związku z tym spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu w segmencie usług drobnicowych i podobnego wzrostu ilości ładunków intermodalnych w kolejnych kwartałach – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.
Spółka cały czas wprowadza nowe usługi i dąży do wzrostu jakości i optymalizacji. W ostatnich miesiącach PEKAES zmienił swoje lokalizacje m. in. w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i  Krakowie oraz zwiększył zaangażowanie w nowym oddziale w Legnicy. Firma nawiązała również współpracę z węgierskim Englmayer Hungaria Kft. Wspólnie z nowym partnerem uruchomiła nowoczesny serwis drobnicowy obsługujący swym zasięgiem Europę Środkowo-Południową. W efekcie rozwoju sieci terminalowej PEKAES odnotował znaczący wzrost w obszarze drobnicy krajowej i międzynarodowej. W minionym półroczu spółka uruchomiła nowe połączenia kolejowe z portów w Gdyni i Gdańsku do Łodzi i Warszawy, co umożliwiło oferowanie kompleksowych usług spedycji intermodalnej. Plany rozwoju na kolejne miesiące obejmują dalszy rozwój sieci połączeń i terminali kolejowych.
Grupa PEKAES na koniec czerwca br. dysponowała 100,6 mln zł środków pieniężnych.

(źr. PEKAES)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.