Dodaj ogłoszenie o pracy


Dwucyfrowy wzrost zysku PEKAES w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 roku Grupa PEKAES osiągnęła 5,5 mln zł zysku netto, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku – chwali się spółka w komunikacie prasowym. Operator poprawił także wszystkie kluczowe parametry rentowności.
Pierwszy kwartał 2015 roku był kolejnym z rzędu, w którym PEKAES osiągnął wysokie wyniki finansowe. Wynik netto wyniósł 5,48 mln zł i był wyższy o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio 14,08 mln zł i 4,25 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 171 mln zł, w czym największy udział miał segment spedycji i logistyki – 140,5 mln zł. Podmiot dominujący w Grupie – PEKAES, wypracował 155,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.
- W coraz większym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał intermodalny. Ciągle podnosimy jakość oferowanych usług oraz rozbudowujemy posiadaną infrastrukturę. Widzimy bardzo duży potencjał rozwoju spółki i w kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać dynamiczny wzrost, poszerzając zakres oferowanych usług oraz zwiększając efektywność realizowanych działań – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.
W pierwszym kwartale tego roku PEKAES poprawił wszystkie kluczowe parametry rentowności. Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł rok do roku o 7 proc., do wartości 9,21 mln zł. Mocny wzrost – o 0,6 pp. do poziomu 5,4 proc. – zanotował wskaźnik rentowności EBITDA. Równie dobre wyniki uzyskały wskaźniki rentowności netto oraz rentowności sprzedaży, które poprawiły się rok do roku odpowiednio o 0,9 pp. i 0,3 pp., do poziomów 3,2 proc. i 8,2 proc.
W bieżącym roku PEKAES zamierza utrzymać dotychczasową, wysoką rentowność całej Grupy poprzez dalsze podnoszenie efektywności oraz konkurencyjności swoich usług. Na koniec marca tego roku Grupa posiadała prawie 70 mln zł środków pieniężnych.

(źr. Grupa PEKAES SA)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.