Dodaj ogłoszenie o pracy


Dwucyfrowy wzrost zysku PEKAES w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 roku Grupa PEKAES osiągnęła 5,5 mln zł zysku netto, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku – chwali się spółka w komunikacie prasowym. Operator poprawił także wszystkie kluczowe parametry rentowności.
Pierwszy kwartał 2015 roku był kolejnym z rzędu, w którym PEKAES osiągnął wysokie wyniki finansowe. Wynik netto wyniósł 5,48 mln zł i był wyższy o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio 14,08 mln zł i 4,25 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 171 mln zł, w czym największy udział miał segment spedycji i logistyki – 140,5 mln zł. Podmiot dominujący w Grupie – PEKAES, wypracował 155,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.
- W coraz większym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał intermodalny. Ciągle podnosimy jakość oferowanych usług oraz rozbudowujemy posiadaną infrastrukturę. Widzimy bardzo duży potencjał rozwoju spółki i w kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać dynamiczny wzrost, poszerzając zakres oferowanych usług oraz zwiększając efektywność realizowanych działań – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.
W pierwszym kwartale tego roku PEKAES poprawił wszystkie kluczowe parametry rentowności. Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł rok do roku o 7 proc., do wartości 9,21 mln zł. Mocny wzrost – o 0,6 pp. do poziomu 5,4 proc. – zanotował wskaźnik rentowności EBITDA. Równie dobre wyniki uzyskały wskaźniki rentowności netto oraz rentowności sprzedaży, które poprawiły się rok do roku odpowiednio o 0,9 pp. i 0,3 pp., do poziomów 3,2 proc. i 8,2 proc.
W bieżącym roku PEKAES zamierza utrzymać dotychczasową, wysoką rentowność całej Grupy poprzez dalsze podnoszenie efektywności oraz konkurencyjności swoich usług. Na koniec marca tego roku Grupa posiadała prawie 70 mln zł środków pieniężnych.

(źr. Grupa PEKAES SA)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.