Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa Raben w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa Raben zajęła 3. miejsce w klasyfikacji branżowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Strategia CSR jest wpisana w cele biznesowe tego przedsiębiorstwa, które są skutecznie realizowane od wielu lat. Wyniki zestawienia rankingu zostały ogłoszone 21 kwietnia 2015 roku w Katowicach, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Była to już IX edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przygotowywanego – podobnie jak w poprzednich latach – przez profesora Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego dla Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Dane weryfikowane są corocznie przez PwC.


- Wysoka pozycja w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest dowodem na to, że strategiczne podejście do CSRu przynosi korzyści. Mamy jednak świadomość, że odpowiedzialność jest procesem, nie stanem. Nieustannie zmieniamy nasze usługi, procesy i procedury, by zasłużyć na miano odpowiedzialnej firmy. Uczymy siebie i innych, jak pozytywnie wpływać na szeroko pojęte otoczenie. Realizujemy programy wolontariatu pracowniczego, by zmieniać lokalną rzeczywistość. Pragniemy, by następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz. Chcemy być przyjaznym napędem przyszłości – komentuje Marta Szymborska, lider CSR Grupy Raben.
Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się już obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, a nie wyborem. Wielkimi krokami zbliżamy się do czasu, gdy raporty społeczne dla wybranych przedsiębiorstw staną się obligatoryjne. Transport i magazynowanie mają tutaj kluczowe znaczenie, chociażby ze względu na emisję CO2. Z tego względu firmy logistyczne będą włączone w raportowanie.
(red)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.