Dodaj ogłoszenie o pracy


Wyniki finansowe Grupy Dachser za rok 2014 rok

W 2014 roku Grupa Dachser osiągnęła wzrost przychodów o 5,2 proc. Dywizje zajmujące się transportem drogowym oraz morskim i lotniczym osiągnęły wzrosty odpowiednio o 5 i 8 proc.
W ramach dywizji Dachser European Logistics (EL), realizującej transport drogowy, oprócz tradycyjnie bardzo dobrych wyników organizacji niemieckiej, świetne wyniki odniosły także europejskie spółki zależne. Do wzrostu przychodów w znacznym stopniu przyczyniły się organizacje z Europy Północnej i Środkowej, Francji i Maghrebu oraz Iberii, odniosły one wzrost w wysokości 5,3 proc. Liczba przesyłek wzrosła u nich o 5,5 proc, a tonaż o 6,3 proc. Druga linia biznesowa funkcjonująca w ramach logistyki drogowej – Dachser Food Logistics – swój 3,7-procentowy wzrost przychodów osiągnęła dzięki umiejętnemu wykorzystaniu swoich kompetencji w zakresie logistyki kontraktowej oraz w międzynarodowym transporcie żywności w ramach Europejskiej Sieci Transportu Żywności. Dywizja Air & Sea Logistics również zachowała tendencje wzrostową w 2014 roku. Decydującym powodem pozytywnych wyników były  dobre rezultaty we frachcie morskim.
Elastyczność i zorientowanie na procesy
Dachser rozpoczął rok 2015, zmieniając formę prawną spółki na SE (Societas Europaea). Wraz ze zmianą formy prawnej na Societas Europaea (SE), firma przeorganizowała swoją strukturę zarządzania. Zapewnia logistykę transportu, magazynowania i spersonalizowane usługi w dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej: Dachser Air & Sea Logistics i Dachser Road Logistics. Obszar Road Logistics jest dodatkowo podzielony na dwa segmenty: Dachser European Logistics (obsługa towarów przemysłowych) i Dachser Food Logistics. Dachser opiera swój model biznesowy na wymienionych trzech głównych filarach. Na poziomie organizacyjnym stworzono osiem operacyjnych jednostek biznesowych. Oprócz Dachser Food Logistics, istnieją regionalne zespoły European Logistics (EL): EL Niemcy, EL Europa Północna i Środkowa, EL Francja i Maghreb oraz EL Iberia, a także Air & Sea Logistics: (ASL) EMEA (Europe and Middle East), ASL Ameryka Północna i Południowa oraz ASL Azja i rejon Pacyfiku.
Wyniki Dachser w Polsce
W roku 2014 był polska organizacja Dachser odniosła pokaźne wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich obszarach działalności. Osiągnęliśmy ponad 23-procentowe wzrosty zarówno jeśli chodzi o transport drogowy, jak i lotniczy i morski. Dla firmy, która operuje na polskim rynku już blisko dekadę, są to świetne wyniki – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Od początku działalności w Polsce osiągamy dwucyfrowe tempo wzrostu, a zeszłoroczne wyniki możemy określić rekordowymi. Dodatkowo nasze oddziały wypadają świetnie w korporacyjnym rankingu jakościowym – wszystkie nasze lokalizacje znajdują się w jego pierwszej dziesiątce – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Przychody brutto
(w mln PLN)

2014

2013
(wyniki finalne, po korektach)

zmiana

Road Logistics

217,5

176,4

+ 23,3%

European Logistics

217,5

176,4

+ 23,3%

Air & Sea Logistics

28,0

22,7

+ 23,3%

Przychody

245,5

199,1

+ 23,3%

 

 

 

 


Dachser Polska w 2015 roku ma w planach uruchomienie szeregu nowych połączeń, usprawniających transport przesyłek drobnicowych na Zachód Europy, głównie do Niemiec, Francji i Hiszpanii. Na początku roku operator powiększył swój oddział we Wrocławiu i w najbliższych miesiącach planuje rozbudowę placówki w Poznaniu. Dobra kondycja polskiego eksportu oraz rosnący wolumen przesyłek stwarzają świetne warunki do wzrostu organicznego naszej organizacji – mówi Grzegorz Lichocik.
Dachser w Polsce
Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 329 pracowników w 8 oddziałach (m.in. w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz a także logistyce transportu lotniczego i morskiego. W sumie Grupa zatrudnia około 25 tys. pracowników w 437 lokalizacjach w 42 krajach, w 2014 roku Dachser osiągnął przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportowując w sumie 73,7 mln przesyłek o łącznej wadze 35,4 mln ton.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.