Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES zakończył 2014 rok z 20 mln zysku netto

Grupa Kapitałowa PEKAES w 2014 roku wypracowała ponad 20 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 85 proc. w porównaniu z 2013 rokiem. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 32 proc. do wartości 722 mln, natomiast zysk z działalności operacyjnej był wyższy niż rok wcześniej o 66 proc. i osiągnął poziom 16,9 mln zł. Grupa wykorzystuje efekty synergii i konsekwentnie rozwija swoją działalność w oparciu o nowe aktywa, koncentrując się na rozwoju przewozów intermodalnych i drobnicowych.
W raportowanym okresie Grupa wypracowała 722 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 651,88 mln zł wygenerował podmiot dominujący w Grupie – spółka PEKAES S.A. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 575,62 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wzrósł z 11,06 mln zł w 2013 roku do 20,46 mln zł w 2014 roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 16,9 mln zł, wobec 10,19 mln zł w 2013 roku.
- Niezależnie, Grupa kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł przychodów. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest dalszy rozwój silnej grupy logistyczno-intermodalnej, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w inne perspektywiczne obszary działalności – spedycji morskiej, logistyki kontraktowej oraz nowoczesnej dystrybucji. Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych w 2014 roku było możliwe dzięki coraz bardziej zauważalnej synergii ze spółkami SPEDCONT i Chemikals. W obu spółkach zakończył się proces integracji z Grupą. Podmioty generują zyski i przynoszą wiele korzyści operacyjnych i finansowych dla Grupy PEKAES.
- Dzięki pozyskanym kompetencjom w zakresie usług przewozów kontenerowych mogliśmy wejść w niezwykle perspektywiczny rynek usług intermodalnych, który cechuje się stosunkowo wysokimi marżami, co wpływa na dobre wyniki finansowe. Obie spółki zakończyły już restrukturyzację i poszerzyły paletę oferowanych usług. Staliśmy się przez to jeszcze bardziej konkurencyjnym graczem na rynku, zdolnym do rywalizowania z największymi międzynarodowymi firmami oraz spełniającym oczekiwania najbardziej wymagających klientów – dodaje Maciej Bachman z PEKAES S.A.
Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi na poziomie 73,8 mln zł, tym samym nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 28,2 mln zł.
W bieżącym roku PEKAES planuje kontynuację rozpoczętych działań mających na celu wdrożenie kolejnych elementów założonej strategii. Dalsza praca nad optymalizacją kosztową oraz realizacja działań rozpoczętych w 2014 pozwoli utrzymać wysoką pozycję rynkową oraz skutecznie konkurować z innymi dużymi graczami na rynku TSL.

(źr. PEKAES)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.