Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES zakończył 2014 rok z 20 mln zysku netto

Grupa Kapitałowa PEKAES w 2014 roku wypracowała ponad 20 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 85 proc. w porównaniu z 2013 rokiem. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 32 proc. do wartości 722 mln, natomiast zysk z działalności operacyjnej był wyższy niż rok wcześniej o 66 proc. i osiągnął poziom 16,9 mln zł. Grupa wykorzystuje efekty synergii i konsekwentnie rozwija swoją działalność w oparciu o nowe aktywa, koncentrując się na rozwoju przewozów intermodalnych i drobnicowych.
W raportowanym okresie Grupa wypracowała 722 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 651,88 mln zł wygenerował podmiot dominujący w Grupie – spółka PEKAES S.A. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 575,62 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wzrósł z 11,06 mln zł w 2013 roku do 20,46 mln zł w 2014 roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 16,9 mln zł, wobec 10,19 mln zł w 2013 roku.
- Niezależnie, Grupa kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł przychodów. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest dalszy rozwój silnej grupy logistyczno-intermodalnej, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w inne perspektywiczne obszary działalności – spedycji morskiej, logistyki kontraktowej oraz nowoczesnej dystrybucji. Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych w 2014 roku było możliwe dzięki coraz bardziej zauważalnej synergii ze spółkami SPEDCONT i Chemikals. W obu spółkach zakończył się proces integracji z Grupą. Podmioty generują zyski i przynoszą wiele korzyści operacyjnych i finansowych dla Grupy PEKAES.
- Dzięki pozyskanym kompetencjom w zakresie usług przewozów kontenerowych mogliśmy wejść w niezwykle perspektywiczny rynek usług intermodalnych, który cechuje się stosunkowo wysokimi marżami, co wpływa na dobre wyniki finansowe. Obie spółki zakończyły już restrukturyzację i poszerzyły paletę oferowanych usług. Staliśmy się przez to jeszcze bardziej konkurencyjnym graczem na rynku, zdolnym do rywalizowania z największymi międzynarodowymi firmami oraz spełniającym oczekiwania najbardziej wymagających klientów – dodaje Maciej Bachman z PEKAES S.A.
Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi na poziomie 73,8 mln zł, tym samym nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 28,2 mln zł.
W bieżącym roku PEKAES planuje kontynuację rozpoczętych działań mających na celu wdrożenie kolejnych elementów założonej strategii. Dalsza praca nad optymalizacją kosztową oraz realizacja działań rozpoczętych w 2014 pozwoli utrzymać wysoką pozycję rynkową oraz skutecznie konkurować z innymi dużymi graczami na rynku TSL.

(źr. PEKAES)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.