Dodaj ogłoszenie o pracy


Kolejni studenci rozpoczęli staże w Dachser

Dachser jest jedną z najmocniej zaangażowanych firm logistycznych w Polsce  w projekty promujące włączanie w programy nauczania zajęć praktycznych, dzięki którym młodzi ludzie przygotowują się do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w logistyce. Właśnie w ramach realizowanego przez Dachser od kilku lat autorskiego programu stażowego oraz współpracy przy pierwszych w Polsce dualnych studiach logistycznych w Wyższej Szkole Logistyki, operator przyjął do swoich oddziałów kilkunastu młodych ludzi.
Firma Dachser realizuje autorski program stażowy od 2010 roku. Na trwające dwa lata staże operator rekrutuje absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą logistyczną. Firma zatrudnia wybranych młodych ludzi na umowę o pracę, mają więc oni wszystkie przywileje pracownicze wraz z pensją. Stażyści zaczynają od magazynu, następnie przechodzą do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta, działu handlowego i reklamacji. Praca w każdym z działów trwa 3 – 4 miesiące. W ten sposób świetnie poznają firmę, procesy logistyczne oraz różne aspekty pracy w logistyce. Jednocześnie, wraz z kolegami uczestniczącymi w podobnych programach w innych krajach, zgłębiają swoją wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej. Po ukończeniu stażu mają sporą szansę na zatrudnienie w Dachser.
- Właśnie zatrudniliśmy wszystkie osoby, które ostatnio ukończyły nasz staż, tak samo zresztą jak w roku ubiegłym – mówi Agnieszka Józwik, dyrektor personalny w Dachser. - Zyskaliśmy w ten sposób pięciu świetnie przeszkolonych pracowników, z doskonałą znajomością naszej firmy i przekonaniem, że chcą kontynuować swoją karierę zawodową w Dachser. Wszystkie te osoby zostały zatrudnione w oddziałach, w których pracowały i na stanowiskach, które miały okazję wcześniej poznać. W ramach kontynuacji programu, w październiku przyjęliśmy na staż kolejnych  pięciu stażystów – dodaje.
Studia w systemie dualnym
Operator wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015 przyjął też dodatkowo sześciu studentów, którzy dostali się na pierwsze w Polsce studia logistyczne realizowane w systemie dualnym. Firma mając dobre doświadczenia w pozyskiwaniu pracowników poprzez udział w ich kształceniu na Zachodzie Europy, realizuje wraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu pierwsze w Polsce logistyczne studia dualne.
- Przewagą konkurencyjną na rynku pracy absolwentów studiów dualnych będą nie tylko ukończone studia I stopnia i tytuł licencjata, ale również udokumentowany, 3-letni staż pracy w międzynarodowej, renomowanej firmie. Liczymy na to, że tak jak do tej pory, uda nam się zatrzymać ich w Dachser i zachęcić do kontynuowania rozwoju zawodowego w ramach naszych struktu – wyjaśnia Agnieszka Józwik.
Studia dualne I stopnia trwają 6 semestrów i mają charakter niestacjonarny. Każdy semestr jest podzielony na dwie części: cześć teoretyczną czyli naukę w systemie akademickim na WSL oraz praktyczną pracę w określonym oddziale firmy logistycznej, gdzie studenci będą zatrudnieni jako stażyści. W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów, rekomendowanych przez WSL, znalazły się także fakultety zaproponowane przez pracodawcę. Wiele z przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim.

(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.