Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES cały czas na wzroście

W III kwartale br. Grupa PEKAES utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych. Uzyskane przychody ze sprzedaży (191,9 mln zł) oraz zysk netto (5,8 mln zł) były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w poprzednich kwartałach tego roku. Znaczącą poprawę zanotował również wynik EBITDA na działalności kontynuowanej (wzrost r/r o 64 proc.).
Wzrost przychodów w III kwartale o 31 proc. r/r do 191,9 mln zł. W III kw. br. wynik z działalności operacyjnej wyniósł 6,3 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 27 proc. W III kw. br. zysk netto wyniósł 5,8 mln zł, wobec 5,58 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wyniku EBITDA (działalność kontynuowana) w III kw. o 64 proc. r/r do 11,16 mln zł. Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej poprawiła się o 1,2 pp. do poziomu 5,8 proc. w III kw. tego roku;
W III kwartale 2014 roku  grupa wygenerowała 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z sprzedaży, z czego prawie 170 mln zł przypadło w udziale podmiotowi dominującemu w grupie – spółce PEKAES SA. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 149,6 mln zł.  Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 6,3 mln zł, a zysk netto poprawił się z 5,58 w III kw. 2013 r. do 5,8 mln zł.
- PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Rozwijamy ofertę produktową na bazie sieci własnej oraz umacniamy naszą pozycję w konkurencyjnym sektorze usług intermodalnych. Notujemy znaczący wzrost wolumenu przesyłek, a nasze spółki zależne – Chemikals i Spedcont, generują zyski. Konsekwentnie pokazujemy, że dzięki nowoczesnemu modelowi działania potrafimy osiągać zysk i rozwijać się nawet w trudnych warunkach rynkowych – informuje Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.
Przyjęta na lata 2014-2018 strategia rozwoju zakłada m.in. poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy oraz rentowności oferowanych produktów. W okresie od lipca do września br. wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł o 64 proc. do wartości 11,16 mln zł, natomiast rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej poprawiła się z 4,6 proc. w III kw. zeszłego roku do 5,8 proc. Uwzględniając wyniki za 9 miesięcy, rentowność netto oraz rentowność sprzedaży wzrosły r/r odpowiednio o 0,6 i 0,2 pp. do poziomów 2,5 proc. i 7,8 proc. Na koniec III kwartału br. grupa posiadała 74,6 mln zł środków pieniężnych.

(źr. Grupa PEKAES)
 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.