Dodaj ogłoszenie o pracy


Raben rozpoczął kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS

Grupa Raben rozpoczęła kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS z Kościana. To już kolejne przedsiębiorstwo społeczne, z którym Raben podjął współpracę, dając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Pracownicy spółdzielni socjalnej KOSS są odpowiedzialni między innymi za etykietowanie produktów oraz ich przepakowywanie i konfekcjonowanie. Osoby zatrudnione w spółdzielni są niepełnosprawne intelektualnie. Na otwartym rynku pracy miałyby małe szanse na zatrudnienie.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu Grupy Raben wpływa na jej innowacyjność. Szukamy wciąż nowych obszarów działań, które pomogą zrealizować nam naszą wizję CSR, w myśl której dążymy do tego, aby wyznaczać zrównoważone trendy w branży. Za sprawą współpracy ze spółdzielnią KOSS kreujemy nowe rozwiązania nie tylko w sektorze TSL, ale również wśród przedsiębiorstw z innych branż, pokazując, że kooperacja z podmiotami ekonomii społecznej przynosi wymierne korzyści - komentuje Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben.
Współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi Grupa Raben rozpoczęła już w 2012 roku od porozumienia ze Spółdzielnią Socjalną Otwarci z Konina. Spółdzielnia realizuje dla wspomnianej firmy zlecenie na szycie elementów odzieży roboczej dla kierowców i pracowników administracji. Podmioty prawne, które w Polsce działają w obszarze ekonomii społecznej, to m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz warsztaty terapii zajęciowej. Nie wszystkie tego typu organizacje są jednak automatycznie kwalifikowane jako podmioty ekonomii społecznej. Zależy to przede wszystkim od profilu ich działania oraz innych cech, takich jak np. to, czy wśród pracowników czy klientów takich organizacji znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. długo pozostające na bezrobociu bądź niepełnosprawne.
Kooperacja, jaką oferuję Grupa Raben, jest przykładem włączającego modelu biznesu, który polega na angażowaniu grup wykluczonych na otwartym rynku pracy w życie społeczne i zawodowe. Ściślejszą współpracę między biznesem, a ekonomią społeczną intensywnie promuje Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, które silnie wspierało porozumienie między spółdzielnią a Grupą Raben.
- Jesteśmy zadowoleni, że wspierane przez nas spółdzielnie socjalne wpisują się w łańcuch zadań i wartości tak dużego przedsiębiorstwa. Wczoraj szycie ubrań, dzisiaj co-packing, a w przyszłości - mam nadzieję - kolejne obszary współpracy - mówi Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.