Konto pracodawcy


Raben rozpoczął kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS

Grupa Raben rozpoczęła kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS z Kościana. To już kolejne przedsiębiorstwo społeczne, z którym Raben podjął współpracę, dając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Pracownicy spółdzielni socjalnej KOSS są odpowiedzialni między innymi za etykietowanie produktów oraz ich przepakowywanie i konfekcjonowanie. Osoby zatrudnione w spółdzielni są niepełnosprawne intelektualnie. Na otwartym rynku pracy miałyby małe szanse na zatrudnienie.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu Grupy Raben wpływa na jej innowacyjność. Szukamy wciąż nowych obszarów działań, które pomogą zrealizować nam naszą wizję CSR, w myśl której dążymy do tego, aby wyznaczać zrównoważone trendy w branży. Za sprawą współpracy ze spółdzielnią KOSS kreujemy nowe rozwiązania nie tylko w sektorze TSL, ale również wśród przedsiębiorstw z innych branż, pokazując, że kooperacja z podmiotami ekonomii społecznej przynosi wymierne korzyści - komentuje Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben.
Współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi Grupa Raben rozpoczęła już w 2012 roku od porozumienia ze Spółdzielnią Socjalną Otwarci z Konina. Spółdzielnia realizuje dla wspomnianej firmy zlecenie na szycie elementów odzieży roboczej dla kierowców i pracowników administracji. Podmioty prawne, które w Polsce działają w obszarze ekonomii społecznej, to m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz warsztaty terapii zajęciowej. Nie wszystkie tego typu organizacje są jednak automatycznie kwalifikowane jako podmioty ekonomii społecznej. Zależy to przede wszystkim od profilu ich działania oraz innych cech, takich jak np. to, czy wśród pracowników czy klientów takich organizacji znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. długo pozostające na bezrobociu bądź niepełnosprawne.
Kooperacja, jaką oferuję Grupa Raben, jest przykładem włączającego modelu biznesu, który polega na angażowaniu grup wykluczonych na otwartym rynku pracy w życie społeczne i zawodowe. Ściślejszą współpracę między biznesem, a ekonomią społeczną intensywnie promuje Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, które silnie wspierało porozumienie między spółdzielnią a Grupą Raben.
- Jesteśmy zadowoleni, że wspierane przez nas spółdzielnie socjalne wpisują się w łańcuch zadań i wartości tak dużego przedsiębiorstwa. Wczoraj szycie ubrań, dzisiaj co-packing, a w przyszłości - mam nadzieję - kolejne obszary współpracy - mówi Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

kobiety w logistyce
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
Koronawirus - KE opublikowała wytyczne dla transportu
Koronawirus: Jakie wyzwania stoją przed pracownikami?
Holandia wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych w kabotażu
Duńska płaca minimalna obejmie transport kombinowany i kabotaż
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Covid-19 – osłabienie walut wpływa na rynek nieruchomości
Jak utrzymać ciągłość łańcuchów dostaw na rynku beverage w czasach epidemii?
Potrzebne są regulacje pracy zdalnej w przepisach Kodeksu pracy
Koronawirus wymusi uregulowanie prawne pracy zdalnej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Agility dostarcza ponad 500 ładunków do Omanu
Emirates zawiesiły większość lotów pasażerskich, połączenia cargo bez zmian
Dachser rozszerza most powietrzny do Chin
Rynek magazynowy odporny na koronawirusa?
CEVA Logistics wyczarterowała 86 frachtowców aby wesprzeć łańcuchy dostaw
Lublin w czołówce miast CEE
Grupa Fracht uruchamia regularne loty cargo na trasie Europa - USA
GEFCO Polska uruchamia regularne przewozy do Maroka
Omega Pilzno zwiększa flotę o 50 nowych ciągników siodłowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC