Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES uruchamia nowe połączenie na Białoruś

Spółka PEKAES uruchomiła usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. Firma odnotowuje coraz większe zainteresowanie ze strony klientów tym kierunkiem.
- Rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Białorusi dopiero otwiera swoje możliwości dla segmentu przesyłek drobnicowych. To obszar niezwykle chłonny, o czym świadczy znikoma konkurencja, jak również wzrost zapytań dotyczących tego kraju ze strony naszych Klientów. W początkowym etapie linia będzie funkcjonować z częstotliwością aż dwóch wyjazdów w tygodniu oraz możliwością odprawy celnej w naszej agencji w Błoniu. A w przypadku rosnącego zapotrzebowania będziemy to natężenie systematycznie zwiększać lub uruchomimy kolejne połączenia. – informuje Marek Tkaczyk, dyrektor drobnicy międzynarodowej PEKAES SA.

Zainteresowanie kierunkiem wschodnim wpisuje się realizowaną strategię Spółki budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej oraz poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Dowodem tego był zakup w grudniu 2013 roku 52,93 proc. akcji Spółki Spedcont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową oraz 100 proc. udziałów w Spółce Chemikals, zarządzającej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Dzięki zrealizowanym akwizycjom, Spółka jest w stanie wprowadzić do oferty nowe, wysokomarżowe produkty oraz w jeszcze większym stopniu otworzyć się na perspektywiczne rynki zagraniczne, w tym również na kraje Europy Wschodniej.

Jak podaje GUS, eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 7,8 proc., osiągając wartość ponad 15,3 mld EUR, z czego na Białoruś o 17,1 proc. (do ponad 1,8 mld EUR). W kierunku Rosji zanotowano wzrost o 6,1 proc. (do ponad 8,1 mld EUR), a na Ukrainę o 5,2 proc. (do 4,3 mld EUR). Wartość importu z WNP była natomiast o 11,7 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 21,9 mld EUR.

(źr. za inf. PEKAES)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.