Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES podlicza I kwartał 2014

Grupa Kapitałowa PEKAES odnotowała bardzo dobre wyniki w I kwartale 2014 roku. Jak podaje w swoim komunikacie, w raportowanym okresie zysk netto wyniósł 4,2 mln zł, wobec straty netto 1,59 mln zł uzyskanej rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 50 proc. do kwoty 180,1 mln zł.

Tak dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, polegającej na budowie grupy logistyczno-intermodalnej oraz poprawie efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Przychody ze sprzedaży netto wzrosły w raportowanym okresie o 52 proc. do wartości 180,1 mln zł, z czego na spółkę PEKAES – podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, przypadła kwota ponad 160 mln zł. W strukturze przychodów dominującą pozycję zajmuje sektor spedycji i logistyki, który wygenerował 140,5 mln zł. Wynik netto wzrósł do 4,2 mln zł wobec 1,59 mln zł straty zanotowanej rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 14,39 mln zł (wzrost 111 proc. r/r), natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,29 mln zł (wzrost 481 proc. r/r).

Zakończony proces reorganizacji Grupy i realizacja nowej strategii poskutkowały wzrostem rentowności EBITDA na działalności kontynuowanej o 4,4 proc. do poziomu 4,8 proc. w I kwartale br. Wzrosła również rentowność netto na działalności kontynuowanej – z 0,3 proc. w I kwartale 2013 roku do 2,3 proc. w raportowanym okresie, co jest skutkiem pozytywnych zmian w strukturze kosztowej Grupy oraz wynikach generowanych na sprzedaży usług oraz towarów.
Grupa PEKAES na koniec marca 2014 r. posiadała ponad 53,6 mln zł środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych.

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.