Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa Dachser – wyniki finansowe 2013

Dzięki dobrej koniunkturze w drugiej połowie roku oraz udanej integracji z hiszpańskimi firmami Azkar i Transunion, Grupie Dachser w 2013 roku udało się znacząco zwiększyć obroty. Przychody za 2013 rok wyniosły 4,99 mld euro, co stanowi 13,2 proc. wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Przy dodatkowym uwzględnieniu dochodu z inwestycji, przychód przekroczył liczbę 5 mld euro.

Podsumowanie osiągnięć Grupy Dachser w 2013 roku w liczbach:
•    wzrost przychodów w wysokości 13,2 proc., do wartości 4,99 mld euro
•    24,9 tys. pracowników, o 3,25 tys. więcej niż w roku ubiegłym
•    471 oddziałów w 42 krajach
•    69,6 mln obsłużonych przesyłek (wzrost o 37,5 proc.)
•    119 mln euro zainwestowanych w środki trwałe

Internacjonalizacja kluczowym czynnikiem wzrostu
Na poziomie grupy, Dachser osiągnął organiczny wzrost przychodów o 2,3 proc. W 2013 roku firma zainwestowała 119 mln euro, głównie w rozbudowę istniejących i budowę nowych oddziałów, takich jak w Langenau (Niemcy), Schönefeld (Niemcy), Northampton (Wielka Brytania)  i Lyss (Szwajcaria). Kwota zapisana w budżecie na 2014 rok to 110 mln euro. "W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy przeznaczyć na inwestycje ok. jednego miliarda euro” – powiedział Bernhard Simon.
Liczba zatrudnionych na koniec roku wzrosła do 24.900, z 48 proc. pracowników zatrudnionych poza granicami Niemiec. Dzięki silnej pozycji Azkar w branży przemysłowej, liczba przesyłek wzrosła do 69.600.000 (wzrost o 37,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Tonaż Grupy wzrósł do 32,9 mln ton (wzrost o 9 proc.). Dachser posiada obecnie 471 oddziałów i jest reprezentowany w 42 krajach na świecie .

Wyniki Dachser w Polsce
Dla Dachser w Polsce, rok 2013 był również kolejnym okresem dynamicznego wzrostu. Dzięki wyjątkowo dobrym wynikom polskich eksporterów oraz inwestycjom operatora logistycznego w infrastrukturę, firma odnotowała wzrost przychodów w wysokości 23,8 proc., do wartości 199,1 mln PLN.
Polscy eksporterzy coraz lepiej radzą sobie na zagranicznych rynkach, korzystając przy tym z usług operatorów logistycznych, takich jak Dachser” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o. „Nasza rozległa sieć, możliwości związane z jej infrastrukturą i systemem IT powodują, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie właśnie z naszych usług. To dowód na to, że coraz większe znaczenie wśród klientów zyskuje doświadczenie operatora logistycznego, wysoka jakość usług oraz niezawodność, jakie od nas otrzymują w pakiecie – podkreśla Grzegorz Lichocik.

Podsumowanie osiągnięć Dachser Sp. z o.o. w 2013 roku w liczbach:
•    Wzrost przychodów w wysokości 23,8 proc., do wartości 199,1 mln PLN
•    279 pracowników, o 6 proc. więcej niż w roku poprzednim
•    766.168 obsłużonych przesyłek (wzrost o 10,2 proc.)
•    Tonaż przesyłek w wysokości 261.434 ton (wzrost o 14,8 proc.)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.