Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa Dachser – wyniki finansowe 2013

Dzięki dobrej koniunkturze w drugiej połowie roku oraz udanej integracji z hiszpańskimi firmami Azkar i Transunion, Grupie Dachser w 2013 roku udało się znacząco zwiększyć obroty. Przychody za 2013 rok wyniosły 4,99 mld euro, co stanowi 13,2 proc. wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Przy dodatkowym uwzględnieniu dochodu z inwestycji, przychód przekroczył liczbę 5 mld euro.

Podsumowanie osiągnięć Grupy Dachser w 2013 roku w liczbach:
•    wzrost przychodów w wysokości 13,2 proc., do wartości 4,99 mld euro
•    24,9 tys. pracowników, o 3,25 tys. więcej niż w roku ubiegłym
•    471 oddziałów w 42 krajach
•    69,6 mln obsłużonych przesyłek (wzrost o 37,5 proc.)
•    119 mln euro zainwestowanych w środki trwałe

Internacjonalizacja kluczowym czynnikiem wzrostu
Na poziomie grupy, Dachser osiągnął organiczny wzrost przychodów o 2,3 proc. W 2013 roku firma zainwestowała 119 mln euro, głównie w rozbudowę istniejących i budowę nowych oddziałów, takich jak w Langenau (Niemcy), Schönefeld (Niemcy), Northampton (Wielka Brytania)  i Lyss (Szwajcaria). Kwota zapisana w budżecie na 2014 rok to 110 mln euro. "W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy przeznaczyć na inwestycje ok. jednego miliarda euro” – powiedział Bernhard Simon.
Liczba zatrudnionych na koniec roku wzrosła do 24.900, z 48 proc. pracowników zatrudnionych poza granicami Niemiec. Dzięki silnej pozycji Azkar w branży przemysłowej, liczba przesyłek wzrosła do 69.600.000 (wzrost o 37,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Tonaż Grupy wzrósł do 32,9 mln ton (wzrost o 9 proc.). Dachser posiada obecnie 471 oddziałów i jest reprezentowany w 42 krajach na świecie .

Wyniki Dachser w Polsce
Dla Dachser w Polsce, rok 2013 był również kolejnym okresem dynamicznego wzrostu. Dzięki wyjątkowo dobrym wynikom polskich eksporterów oraz inwestycjom operatora logistycznego w infrastrukturę, firma odnotowała wzrost przychodów w wysokości 23,8 proc., do wartości 199,1 mln PLN.
Polscy eksporterzy coraz lepiej radzą sobie na zagranicznych rynkach, korzystając przy tym z usług operatorów logistycznych, takich jak Dachser” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o. „Nasza rozległa sieć, możliwości związane z jej infrastrukturą i systemem IT powodują, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie właśnie z naszych usług. To dowód na to, że coraz większe znaczenie wśród klientów zyskuje doświadczenie operatora logistycznego, wysoka jakość usług oraz niezawodność, jakie od nas otrzymują w pakiecie – podkreśla Grzegorz Lichocik.

Podsumowanie osiągnięć Dachser Sp. z o.o. w 2013 roku w liczbach:
•    Wzrost przychodów w wysokości 23,8 proc., do wartości 199,1 mln PLN
•    279 pracowników, o 6 proc. więcej niż w roku poprzednim
•    766.168 obsłużonych przesyłek (wzrost o 10,2 proc.)
•    Tonaż przesyłek w wysokości 261.434 ton (wzrost o 14,8 proc.)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.