Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES wypracował 11 mln zł zysku netto w 2013 r.

PEKAES opublikował wyniki za 2013 rok. Spółka wypracowała 11 mln zł zysku netto, wobec straty netto 13,4 mln zł rok wcześniej i zwiększyła przychody o prawie 5 proc., do 548,6 mln zł.  

Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, oparta na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży oraz równoczesnej poprawie efektywności prowadzonej działalności, przyniosła efekty w 2013 roku. Przychody ze sprzedaży PEKAES wzrosły w tym okresie o 4,8 proc., do 548,6 mln zł, a wynik netto, z wyłączeniem działalności zaniechanej (sprzedaż spółki ATB Truck w styczniu 2013 roku), wzrósł z 3,8 mln zł w 2012 r. do 13 mln zł na koniec ubiegłego roku.

- Systematycznie poprawialiśmy wszystkie kluczowe parametry działalności. Jesteśmy w pełni gotowi aby w 2014 roku rozwijać, w oparciu o nasze nowe aktywa, nowy model spółki logistyczno-intermodalnej. Zamierzamy wykorzystać wielki potencjału jaki tkwi w tym rynku, budując tym samym wartość dla naszych akcjonariuszy - mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Dzięki optymalizacji procesów biznesowych, kontroli kosztów oraz wprowadzeniu nowych wysokomarżowych usług, PEKAES zdecydowanie zwiększył rentowność EBITDA (z 1,4 proc. w 2012 r. do 3,2 proc. w 2013 r.) oraz rentowność netto, która z -2,6 proc. w 2012 r. wzrosła do 2,0 proc. na koniec ubiegłego roku. Spadły również koszty operacyjne, które w ciągu minionego roku zostały obniżone o prawie 30 proc., a koszty ogólnego zarządu zmalały o prawie 38 proc. Na koniec grudnia 2013 r. PEKAES posiadał ponad 55 mln zł środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych.

(źr. PEKAES)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.