Dodaj ogłoszenie o pracy


Od edukacji do odpowiedzialności – współpraca Dachser i Terre des Hommes

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wspólnie z organizacją Terre des Hommes pomaga ludziom w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Wsparcie obejmuje edukację, ochronę praw człowieka oraz działania proekologiczne. Współpraca operatora logistycznego z organizacją przyniosła lokalnym społecznościom i środowisku szereg wymiernych korzyści.
Kooperacja Dachser z Terre des Hommes trwa od 2005 roku. Głównym celem współpracy jest udzielenie pomocy potrzebującym ludziom w sposób, który w przyszłości pozwoli im samodzielnie zadbać o siebie, swoje dzieci oraz otoczenie. Wsparcie obejmuje edukację i kształcenie zawodowe, ekologię a także pomoc ludziom na obszarach wiejskich.

- Jesteśmy zaangażowani w projekt Terre des Hommes już od ośmiu lat. Kluczowym jego aspektem jest dążenie do osiągnięcia takiego poziomu świadomości lokalnej społeczności, aby mogła ona kontynuować rozwój samodzielnie. Nie chodzi o stałą pomoc, ale o ułatwienie tym ludziom osiągnięcia niezależności– mówi Bernard Simon, CEO Dachser. - Nasze działanie nie jest jedynie skrupulatnym realizowaniem punktów naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako wielka rodzina Dachser czujemy się odpowiedzialni za mniej uprzywilejowane społeczności w zglobalizowanym świecie – dodaje.
W ramach pomocy zrealizowano szereg zajęć przygotowujących do szkoły, w których wzięło udział ponad 11 tys. dzieci a działań proekologicznych realizowane są m.in. zalesiania, do których angażowani są wszyscy chętni przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy własnoręcznie zasadzając drzewo kształtują swoje najbliższe otoczenie. Wpływa to pozytywnie na wzmacnianie wspólnoty oraz budowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne.

Efekty wsparcia
Współpraca Dachser z Terres des Hommes rozpoczęła się w 2005 roku i ma trwać do 2015. Do tej pory nakłady finansowe na pomoc ze strony Dachser osiągnęły 900 tys. euro. Współpraca przyniosła już szereg wymiernych korzyści. Między innymi ponad 11 tys. dzieci uczestniczyło w zajęciach przygotowujących do szkoły, a 64 proc. z nich trafiło następnie do szkół prywatnych oraz publicznych. Liczba dzieci nie uczęszczających do szkół została obniżona do 40 proc., a liczba dziewcząt w szkołach wzrosła o 80 proc. Szkoły podstawowe zostały wyposażone w specjalne zbiorniki na wodę. Ponadto 2900 dzieci, w większości dziewczęta, uczestniczyło w kursach realizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego a ponad 4000 dziewcząt zostało poinformowanych o swoich prawach.
Terre des Hommes jest jedną z szeregu organizacji i programów pomocowych wspieranych przez całą międzynarodową grupę Dachser oraz lokalne spółki krajowe.
Terre des Hommes - Nazwa organizacji powstałej w 1960 roku w Szwajcarii została zaczerpnięta z autobiograficznej książki Antoine de Saint-Exupery „Terre des Hommes”. Autor odwołuje się w niej wielokrotnie do odpowiedzialności każdego człowieka za kształt otoczenia, do potrzeby budowania lepszego świata, konieczności współpracy, wspierania dzieci oraz rozwijania talentów. Organizacja została powołana, aby działać na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci, chroniąc je przed nędzą, wyzyskiem ekonomicznym oraz przemocą. Terre des Hommes posiada status konsultacyjny przy ONZ, UNICEF i Radzie Europy.
za info Dachser

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.