Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES 100 proc. właścicielem Spedcont

PEKAES, przejął 52,93 proc. akcji spółki Spedcont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową. Dzięki temu PEKAES posiada już 100 proc. akcji spółki. To nieostatnia akwizycja akcji w najbliższym czasie – zapowiada zarząd PEKAES.

Zgodnie z zapowiedziami, PEKAES podpisał umowę przejęcia od Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA  52,93 proc. udziałów w spółce Spedcont. Wartość transakcji wyniosła 14 mln zł.

- Przejęcie Spedcontu to pierwsza z transakcji i punkt zwrotny w realizacji  nowej strategii biznesowej PEKAES, zakładającej budowę konkurencyjnej pozycji na rynku przewozów intermodalnych oraz dalszy wzrost zakresu oferowanych usług. Dzięki efektywnemu zagospodarowaniu posiadanej gotówki, poszerzeniu bazy klientów i odpowiedniemu zarządzaniu, zamierzamy istotnie zwiększyć wartość PEKAES. Kupując Spedcont, pozyskaliśmy  zdrową, zyskowną spółkę, która rozbudowuje nasze kompetencje o usługi przewozów kontenerowych i intermodalnych. Widzimy w niej możliwość dalszej restrukturyzacji i dynamicznego wzrostu, w oparciu o dodatkowe aktywa. Aktywnie obserwujemy rynek i przygotowujemy się do kolejnych akwizycji, które pozwolą nam zrealizować założony cel – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych, których na koniec III kw. 2013 r. PEKAES posiadał ponad 114 mln zł. Na koniec 2012 r. Spedcont zanotował prawie 1,38 mln zł czystego zysku przy 32,8 mln zł.

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.