Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa PEKAES zwiększa przychody i zyski

Tylko w III kw. 2013 r. Grupa PEKAES zwiększyła zysk netto o 146% rok do roku, do 5,18 mln zł, przy wzroście przychodów o 12,1%, do 146,4 mln zł. Mocno wzrosły także wynik EBITDA oraz wskaźniki rentowności. To kolejny kwartał, w którym spółka udowadnia, że dopasowała swój model operacyjny do potrzeb rynku i znalazła się na ścieżce dynamicznego wzrostu.

III kwartał 2013 roku był kolejnym z rzędu, w którym PEKAES, czołowa polska firma logistyczna, osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe.
Od lipca do końca września 2013 r. Grupa zwiększyła przychody, o 12,1%, do 146,4 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Prawie 2,5-krotnie (146%) wzrósł zysk netto, do 5,18 mln zł. Niewiele mniej, bo prawie 2-krotnie, Grupa poprawiła wynik z działalności operacyjnej: z 2,4 mln zł w II kw. 2012 r. do prawie 5 mln zł.
Zgodnie z zapowiedziami, giełdowa spółka nie tylko poprawia wyniki finansowe, ale skutecznie rozwija także dotychczasową działalność firmy w Polsce i za granicą oraz otwiera się na nowe rynki, budując przy tym nowe kompetencje biznesowe.  

- Wyniki PEKAES za drugi i trzeci kwartał pokazują, że spółka jest na ścieżce trwałego wzrostu. W ostatnim roku udało nam się spełnić  złożone inwestorom obietnice i poprawić wszystkie wskaźniki finansowe. Zoptymalizowaliśmy model operacyjny, wdrożyliśmy nowe kompetencje i właściwie zdiagnozowaliśmy potrzeby rynku, czego dowodem jest nie tylko wzrost zysku, ale także przychodów. Jesteśmy spółką ukierunkowaną na dynamiczny wzrost i budowanie nowych kompetencji na bardzo  perspektywicznych rynkach branży TSL – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
Na koniec III kwartału Grupa PEKAES dysponowała ponad 114 mln zł środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych.
za info Pekaes

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.