Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser zatrudnił swoich stażystów

Zakończyła się pierwsza edycja programu stażowego firmy Dachser. 7 osób, które odbyły dwuletni staż, będą kontynuować kariery w różnych oddziałach firmy w Polsce. Równocześnie ruszyła trzecia edycja programu, w ramach którego operator przyjął kolejne osoby.
Młodzi ludzie, którzy właśnie zakończyli dwuletnie staże w Dachser, zostali zatrudnieni w oddziałach w Gądkach pod Poznaniem, Pruszkowie pod Warszawą, Strykowie, Sosnowcu i Wrocławiu.

Operator logistyczny zyskał w ten sposób dwóch spedytorów, dwóch dyspozytorów, specjalistę ds. obsługi klienta, specjalistę ds. logistyki magazynowej oraz doradcę handlowego. Działy, w których dotychczasowi stażyści rozpoczynają pracę, wybrali w porozumieniu ze swoimi przełożonymi, mentorami w działach oraz trenerami wewnętrznymi, którzy sprawowali nad nimi opiekę przez cały okres trwania stażu.

- Stażystów rekrutujemy wśród absolwentów szkół średnich, głównie o profilu logistycznym” – mówi Agnieszka Józwik, Dyrektor Personalny w Dachser Sp. z o.o. - Ta młodzież najczęściej już wie, czy chce się związać z logistyką na dłużej. Jest też w odpowiednim momencie życia, by rozpocząć karierę zawodową. Dla nas ten program jest świetnym sposobem na uzupełnianie kadr wykwalifikowanymi, sprawdzonymi ludźmi – dodaje.
- Obecnie głównym problemem młodych ludzi na rynku pracy jest brak doświadczenia, dlatego warto starać się o nie jeszcze podczas nauki. Nasz program stażowy umożliwia uczestnikom nie tylko zdobycie doświadczenia w logistyce, ale również pomaga w usamodzielnieniu się – za pracę u nas dostają pensję. Jednocześnie mogą podjąć studia wyższe w trybie zaocznym – wyjaśnia Agnieszka Józwik.

Przebieg stażu
Stażyści zaczynają od magazynu, następnie przechodzą do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta, działu handlowego i reklamacji. Praca w każdym z działów trwa 3-4 miesiące. W ten sposób świetnie poznają firmę, procesy logistyczne oraz różne aspekty pracy w logistyce. Jednocześnie, wraz z kolegami uczestniczącymi w programach w innych krajach, zgłębiają swoją wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej. Po ukończeniu stażu mają sporą szansę na zatrudnienie w Dachser.

Jak to działa w Niemczech?
Program stażowy Dachser powstał w centrali firmy w Niemczech. Tam kierowany jest do uczniów szkół zawodowych o profilu logistycznym, którzy chcą związać swoją karierę zawodową z logistyką. Ideą jest kształcenie w systemie dualnym, łączącym nauczanie teoretyczne z praktyką. Niemiecki Dachser przyjmuje ok. 500 stażystów rocznie, z których ok. 70 proc. zostaje w firmie zatrudnionych. Ponieważ nasze krajowe regulacje prawne nie pozwalają na taką samą realizację praktyk połączonych z nauką, Dachser zaadaptował program niemiecki do polskich warunków.

za info Dachser

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.