Dodaj ogłoszenie o pracy


Raben działa na Ukrainie już 10 lat

19 września 2013 roku spółka Raben Ukraina świętowała dziesięciolecie założenia. Pierwszy oddział firmy powstał w roku 2003 w Kijowie, gdzie zatrudniono 5 osób. Obecnie spółka Raben Ukraina zatrudnia około 700 osób.

Na koniec 2012 roku obrót ukraińskiej spółki Grupy Raben wyniósł 33,5 mln EUR. - Weszliśmy na rynek ukraiński w czasie, kiedy sektor logistyczny dopiero się tworzył. W tym czasie zaczęto organizować pierwsze szkolenia i seminaria na temat logistyki. W sektorze 3PL działało zaledwie kilka przedsiębiorstw. Jednak rynek ten miał ogromny potencjał. Można śmiało stwierdzić, że Raben Ukraina rozwijała się razem z rynkiem i dzięki naszym Klientom. Obecnie mamy 8 zlokalizowanych  oddziałów w największych miastach na Ukrainie i siedemnaście mniejszych lokalizacji, oferujących pełen zakres usług logistycznych. Nowoczesny magazyn x-dock, dobrze rozwinięta sieć dystrybucji, własny terminal celny, nowoczesne zaplecze magazynowe oraz wykwalifikowani Pracownicy dają odbiorcom naszych usług wymierną przewagę w zakresie optymalizacji kosztów oraz oferowania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb - podsumowuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Raben Ukraina stara się podążać za trendami rynkowymi i rozwijać swoje usługi uzupełniając je o nowe środki transportu, zwiększając zaplecze magazynowe, rozszerzając portfolio oferowanych usług, jak również szkolenie kadry. W czerwcu 2013 roku spółka dysponowała 550 pojazdami (zarówno  własnymi, jak i podwykonawców), odnotowując co roku 10 proc. wzrost w tej dziedzinie. Powierzchnia magazynowa, którą firma dysponuje wzrosła z 10 tys. m² w roku 2006 do 60 tys. m² w sierpniu 2013 roku. W roku 2011 spółka ukończyła budowę magazynu typu x-dock (drugi etap), a w roku 2012 uruchomiła własny terminal celny. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2,4mln EUR. Następnym etapem naszego rozwoju będzie budowa nowej hali magazynowej o powierzchni 20 tys. m² przeznaczonej do składowania materiałów niebezpiecznych oraz produktów niewymagających kontrolowanej temperatury magazynowania. Inwestycja już została rozpoczęta.  Otwarcie nowego obiektu jest planowane na pierwszy kwartał 2014 roku. Całkowita wartość tego projektu wyniesie 6,4 mln EUR. Ukraiński rynek logistyczny Lata 2003 - 2008 były czasem aktywnego rozwoju sieci detalicznych, co miało znaczący wpływ na rynek usług logistycznych na Ukrainie. Zainicjowały one proces usystematyzowania i standaryzacji logistyki, tzn. paletyzację przewożonych towarów, pakowanie i znakowanie produktów, terminy dostaw. Te dość ostre zasady zmusiły wiele przedsiębiorstw do optymalizacji przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Wspomniany wcześniej proces systematyzacji był dla spółki Raben Ukraina okazją do przeprowadzania dalszych zmian, zarówno pod względem jakości usług, jak i terminów dostaw. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, w roku 2009 Raben Ukraina otworzyła pierwszy profesjonalny magazyn typu x-dock z 52. rampami załadunkowymi, który umożliwiał bezpośredni przeładunek towarów Klientów, a nie tylko ich składowanie, jak było to możliwe wcześniej. Był to pierwszy profesjonalny x-dock na ukraińskim rynku usług logistycznych i znaczący kamień milowy w rozwoju firmy.

(źr. Grupa Raben)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.