Dodaj ogłoszenie o pracy


Poziom innowacyjności w UE - Polska czwarta ... od końca!

Innovation Union Scoreboard, to unijny ranking, który klasyfikuje Polskę na czwartym… od końca miejscu pod względem innowacji. Natomiast Global Innovation Index – przygotowywany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, Cornell University oraz INSEAD – umieszcza nas na przedostatnim miejscu w UE (wyprzedzamy jedynie Grecję).

– Innowacja odgrywa ogromną rolę w modernizacji polskiej gospodarki oraz rynku pracy – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP. – Dziś przewagą konkurencyjną naszych firm są głównie ciągle niższe niż na zachodzie Europy płace oraz wykwalifikowana kadra. Rzadko oferujemy natomiast nowoczesne rozwiązania na poziomie high-tech – dodaje Wołejko.

Polska przeznacza na badania i rozwój zaledwie 0,77 proc. PKB – trzykrotnie mniej niż liderzy innowacyjności, z czego tylko 1/3 wykłada sektor prywatny. – Należy zwiększyć udział biznesu w wydatkach na innowacje. Powinniśmy kreować własne rozwiązania, a nie kupować zagraniczne technologie – mówi Wołejko. Dodaje też: – Konieczne są wypracowanie mechanizmów współpracy biznesu z nauką, otwarcie uczelni na firmy i rynek, a także większa komercjalizacja badań.

Ekspert zwraca także uwagę na mało korzystne warunki do rozwoju innowacji w Polsce. Choć firmy są coraz bardziej świadome roli innowacji, to jednak często nie mogą sobie po prostu na nie pozwolić. – Brakuje dostępu do kapitału, co dotyka głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. System podatkowy, zamiast stymulować, zdusza innowacje – tłumaczy Wołejko. Tymczasem kraje regionu – Niemcy, Czechy czy Węgry – zapewniają bogaty pakiet ulg, zachęt i dopłat do działalności badawczo-rozwojowej. W Polsce brak podobnych instrumentów tłumaczy się trudną sytuacją budżetu państwa. – To bardzo krótkowzroczna polityka, ponieważ bez innowacji nasz wzrost będzie wyhamowywał, a to przełoży się na niższe wpływy podatkowe i większe bezrobocie – dodaje Wołejko.

Wielką szansą na poprawę innowacyjności polskich firm oraz całej gospodarki są środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Dysponując bogatym bagażem doświadczeń z wydatkowania funduszy w ramach obecnej perspektywy finansowej UE, możemy stworzyć lepsze mechanizmy wykorzystania tych pieniędzy. – Kluczem jest mniej biurokracji i więcej ryzyka – mówi Wołejko. – Innowacje to ryzyko, droga w nieznane. Jednak tylko podążanie nią pozwala osiągać postęp i wielkie zyski – mówi ekspert Pracodawców RP. Dziś, na co Pracodawcy RP zwracali uwagę od dawna, unijne pieniądze trafiają głównie do bezpiecznych projektów o niskim bądź umiarkowanym poziomie innowacyjności.

– Innowatorzy odnoszą sukces dlatego, że łamią stereotypy, a nie dlatego, że poddają się administracyjnym rygorom i działają w wyznaczonych granicach – konkluduje ekspert.

(opr. BT za inf. Pracodawcy RP)

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.