Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES wspiera Bank Żywności

Olsztyński oddział spółki Peakes uruchomił współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie w zakresie transportu żywności. Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pozyskiwaniem i bezpłatną dystrybucją produktów spożywczych. Tylko w 2010 roku Bank pomógł ponad 96tys. osób, przekazując im 5300 ton żywności. Do realizacji tak ogromnych zadań Bank stara się pozyskiwać godnych zaufania partnerów, wspomagających go w realizacji misji. W uznaniu skali przedsiębiorczości zespołu Banku, PEKAES poproszony o pomoc nie mógł odmówić.
„Realizujemy liczne akcje społeczne i programy, dzięki którym pomagamy osobom pokrzywdzonym przez los. Codziennie zdobywamy żywność, a europejski program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD), akcje skierowane do szkół „Napełniamy talerzyk”, program „Podziel się Posiłkiem”, „Wakacyjne Pełne Brzuchy”, „Wakacyjna Akcja Napełniamy Talerzyk” to największe działania naszej organizacji.”- mówi Monika Wnorowska, koordynator ds. zaopatrzenia i pozyskiwania funduszy.
To właśnie jej prośba, skierowana do olsztyńskiego oddziału PEKAES, uruchomiła współpracę operatora z Bankiem Żywności w Olsztynie, dziś skutkującą transportowym wsparciem dla Banku. Gdyby tylko każda firma z sektora TSL raz w roku zechciała pomóc takim organizacjom jak Bank Żywności w Olsztynie, moglibyśmy powiedzieć o konkretnej, mierzalnej społecznej odpowiedzialności biznesu.
PEKAES zrealizował w tym roku pięć dostaw dla Banku. Współpraca z Bankiem Żywności w Olsztynie to rodzaj deklaracji, że pracownicy PEKAES wspierają Bank w jego wysiłku na rzecz zmniejszania obszarów niedożywienia oraz w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przez dostarczanie jej ludziom, którzy naprawdę jej potrzebują.

(źr. PEKAES S.A)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.