Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES wspiera Bank Żywności

Olsztyński oddział spółki Peakes uruchomił współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie w zakresie transportu żywności. Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pozyskiwaniem i bezpłatną dystrybucją produktów spożywczych. Tylko w 2010 roku Bank pomógł ponad 96tys. osób, przekazując im 5300 ton żywności. Do realizacji tak ogromnych zadań Bank stara się pozyskiwać godnych zaufania partnerów, wspomagających go w realizacji misji. W uznaniu skali przedsiębiorczości zespołu Banku, PEKAES poproszony o pomoc nie mógł odmówić.
„Realizujemy liczne akcje społeczne i programy, dzięki którym pomagamy osobom pokrzywdzonym przez los. Codziennie zdobywamy żywność, a europejski program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD), akcje skierowane do szkół „Napełniamy talerzyk”, program „Podziel się Posiłkiem”, „Wakacyjne Pełne Brzuchy”, „Wakacyjna Akcja Napełniamy Talerzyk” to największe działania naszej organizacji.”- mówi Monika Wnorowska, koordynator ds. zaopatrzenia i pozyskiwania funduszy.
To właśnie jej prośba, skierowana do olsztyńskiego oddziału PEKAES, uruchomiła współpracę operatora z Bankiem Żywności w Olsztynie, dziś skutkującą transportowym wsparciem dla Banku. Gdyby tylko każda firma z sektora TSL raz w roku zechciała pomóc takim organizacjom jak Bank Żywności w Olsztynie, moglibyśmy powiedzieć o konkretnej, mierzalnej społecznej odpowiedzialności biznesu.
PEKAES zrealizował w tym roku pięć dostaw dla Banku. Współpraca z Bankiem Żywności w Olsztynie to rodzaj deklaracji, że pracownicy PEKAES wspierają Bank w jego wysiłku na rzecz zmniejszania obszarów niedożywienia oraz w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przez dostarczanie jej ludziom, którzy naprawdę jej potrzebują.

(źr. PEKAES S.A)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.