Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser kontroluje jakość za pomocą Active Report

Dachser kontroluje jakość usług za pomocą systemu Active Report, który jest w każdym oddziale firmy na całym świecie. Active Report jest proaktywnym systemem kontroli jakości. Dzięki niemu na każdym etapie łańcucha dostaw można sprawdzić status przesyłki. System jest wyjątkowo przydatny w sytuacjach, kiedy z przesyłką coś się dzieje, np. uległa wypadkowi lub z jakiegoś powodu jej dostarczenie się opóźni. Każdy pracownik magazynu lub kierowca, wyposażony w skaner połączony z siecią IT, może wykonać fotografię dokumentującą zdarzenie, która wraz z wiadomością e-mail trafia błyskawicznie do klienta. Wie on wtedy, co zdarzyło się z przesyłką i od razu może zareagować – podjąć decyzję o jej zawróceniu do nadawcy lub, po konsultacji z odbiorcą, zlecić kontynuację jej dostarczenia. Klienci, którzy mają doświadczenie w dystrybucji towarów, zdają sobie sprawę z zalet takiego systemu.
Tak jak systemy klasy TMS oraz WMS stosowane w Dachser, Active Report jest aplikacją autorską, opracowaną przez programistów firmy. - Fakt, iż te systemy zostały stworzone przez nas – bo na ich kształt mają wpływ przecież wszyscy pracownicy – jest dużym plusem – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. - To pracownicy firmy najlepiej znają procesy logistyczne, potrafią określić ich wrażliwsze punkty, dzięki nim mogły powstać tak świetne aplikacje” – dodaje.
- Główną zaletą naszego systemu jakościowego Active Report oraz przewagą nad innymi, stosowanymi przez firmy konkurencyjne, jest możliwość natychmiastowej reakcji w wypadku, kiedy z przesyłką dzieje się coś nieplanowanego – mówi Grzegorz Lichocik. - Możliwość jej zeskanowania na każdym etapie łańcucha dostaw oraz sfotografowania przez każdego pracownika umożliwia uzyskanie pełnej dokumentacji drogi przesyłki. Osiągnęliśmy to dzięki naszym systemom IT oraz dokładnie określonym procedurom. Nasi klienci mogą naprawdę spać spokojnie, nie musząc martwić się o swoje przesyłki – uzupełnia.
Systemy jakościowe pomagają w zarządzaniu, wdrażaniu oraz realizacji procedur dotyczących procesów przebiegających w przedsiębiorstwie. Usprawniają obieg informacji w firmie oraz pomagają w jasnym podziale kompetencji i odpowiedzialności. Dodatkowo informacje, które dzięki nim są generowane, mają dużą wartość dla wszystkich komórek organizacyjnych.
(źr. Dachser)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.