Konto pracodawcy


Moller-Maersk Line odrabia zeszłoroczne straty

Grupa A.P.Moller-Maersk osiągnęła zysk na poziomie 8 proc. w III kwartale 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Dzięki konsekwentnej polityce odrabiania strat, Maersk Line prognozuje zamknięcie roku z umiarkowanym dodatnim wynikiem. Przedstawiciele firmy podkreślają jednocześnie szereg czynników rzutujących na te przewidywania.

 

 

- Biorąc pod uwagę trudne warunki gospodarcze w trzecim kwartale tego roku osiągnęliśmy dobre wyniki. Dzięki naszym inicjatywom w zakresie stawek przewozowych oraz redukcji kosztów od początku 2012 roku Maersk Line ponownie przynosi zysk, a wysoka cena ropy przyczynia się do zadowalających wyników firmy Maersk Oil. Rozszerzamy sieć naszych terminali w Ameryce Łacińskiej, Rosji i innych szybko rosnących rynkach oraz oczekujemy, że strategiczne inicjatywy pomogą utrzymać nam stabilność dochodów i zwrotu z inwestycji w miarę rozwoju naszej firmy – powiedział Nils S. Andersen, Prezes Grupy A.P.Moller-Maersk.

 

 

W trzecim kwartale tego roku zysk Grupy wyniósł 933 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 371 mln dolarów), a zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) wyniósł 8,3 proc. (w III kw. 2011 roku było to 4,9 proc.). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,9 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 2,1 mld dolarów), a przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne – 678 mln dolarów (w II kw. 2011 roku było to 4,8 mld dolarów). Wskaźnik kapitału własnego Grupy wyniósł 52,2 proc. (w III kw. 2011 roku było to 51,9 proc.), a zadłużenie oprocentowane netto – 14,8 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 14,5 mld dolarów). W trzecim kwartale wyniki były lepsze od oczekiwań, szczególnie w Maersk Line i Maersk Oil, ale negatywnie wpłynęło na nie obniżenie wartości statków (267 mln dolarów) w niektórych segmentach tankowców do przewozu ropy naftowej i produktów petrochemicznych Maersk Tankers.

 

 

W trzecim kwartale tego roku zysk Maersk Line wyniósł 498 mln dolarów (w analogicznym okresie w 2011 roku była to strata w wysokości 289 mln dolarów) przy średnim wzroście stawek o 5,7 proc. do poziomu 3,022 dolara/FFE (kontener 40-stopowy). Odnotowano wzrost stawek na wszystkie główne przewozy. Ładowność utrzymała się na tym samym poziomie wynoszącym 2,1 mln FFE. Ładowność właściwa zmniejszyła się o 15 proc. w przewozach z Azji do Europy (w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku). Średni koszt jednostkowy spadł o 6 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku) w efekcie zmniejszenia zużycia paliwa w przeliczeniu na FFE oraz optymalizacji sieci. Firma Maersk Line ogłosiła podwyżkę stawek, szczególnie dla kontenerów-chłodni, od stycznia 2013 r.

 

 

– Firma Maersk Line zrealizowała wszystkie swoje plany na drugi kwartał i będzie kontynuować dążenie do zabezpieczenia stawek na poziomie, na którym może uzyskać optymalną stopę zwrotu z inwestycji – powiedział Nils S. Andersen, prezes Grupy A.P.Moller-Maersk.

 

 

Przychody spadły nieco do 44,3 mld dolarów (w II kw. 20122 roku było to 45,3 mld dolarów), głównie w związku z niższym wydobyciem ropy naftowej, co zostało częściowo zrekompensowane przez wyższą ładowność kontenerów oraz nieco wyższe średnie stawki przewozowe. Zysk utrzymany został na podobnym poziomie, co w zeszłym roku – 3,1 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 3,1 mld dolarów). Na wynik ten miały negatywny wpływ wyższe koszty paliwa, obniżenie wartości o 267 mln dolarów w Maersk Tankers w trzecim kwartale oraz niższe zyski z dezinwestycji, które w 2011 roku objęły zysk związany ze zbyciem Netto Foodstores Limited, wynoszący 699 mln dolarów. Na zysk pozytywnie wpłynęło rozstrzygnięcie sporu podatkowego w Algierii, którego przedmiotem było 899 mln dolarów oraz zysk z dezinwestycji dla Maersk LNG (80 mln dolarów) i FPSO Maersk Peregrino (177 mln dolarów).

 

 

Zysk Maersk Line wyniósł 126 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 40 mln dolarów). Ładowność wzrosła o 9 proc. do 6,5 mln FFE, a średnie stawki przewozowe, obejmujące dopłaty paliwowe, wzrosły o 0,2 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 999 mln dolarów (w III kw. 2011 roku było to 881 mln dolarów), a przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne wyniosły 3,0 mld dolarów (w III kw. 2011 roku było to 2,3 mld dolarów).

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami Grupy A.P. Moller-Maersk, wynik za rok 2012 wyniesie około 3,7 mld dolarów (3,4 mld dolarów w 2011 r.), co uwzględnia obniżenie wartości (267 mln dolarów) w Maersk Tankers, które zaksięgowano w trzecim kwartale. Przepływy pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne mają być niższe niż w 2011 r. (9,8 mld dolarów w 2011 roku), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mają utrzymać się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku (7,3 mld dolarów).

 

 

W roku 2012 firma Maersk Line spodziewa się umiarkowanego dodatniego wyniku, opierając się na wzroście średnich stawek w drugiej połowie roku. Oczekuje się, że światowy popyt na kontenery morskie wzrośnie nieco w 2012 r. przy jednoczesnym spadku ilości ładunku przewożonego do Europy.

 

 

Całkowity wynik z pozostałej działalności ma jednak być niższy niż w 2011 roku, odliczając zyski z dezinwestycji i spadki wartości, głównie w efekcie niższych od oczekiwań wyników Dansk Supermarked i Maersk Supply Service. Perspektywa na rok 2012 jest obarczona dużą niepewnością, również ze względu na sytuację gospodarczą. To, jaki wynik osiągnie Grupa, zależeć będzie od szeregu czynników. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki wrażliwości czterech kluczowych czynników kreowania wartości w pozostałej części roku 2012. Są one oparte na oczekiwanym poziomie dochodów przy założeniu niezmienności pozostałych czynników.

 

 

Raport roczny zostanie ogłoszony 22 lutego 2013 r.

 

 

(źr. Maersk Line)
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC