Konto pracodawcy


Komu w delegację, temu ubezpieczenie

Z początkiem kwietnia WARTA rozszerzy ofertę biznesowego ubezpieczenia podróżnego. Nowa WARTA BUSINESS TRAVEL zapewnia szeroką pomoc w delegacji m.in. w przypadku choroby, wypadku, zagubienia bagażu. Chroni również interesy pracodawcy, zapewniając mu m.in. pokrycie kosztów związanych z odwołaniem lub opóźnieniem podróży, anulowaniem noclegu lub biletu, a także kosztów zastępstwa i zatrudnienia pracownika tymczasowego.
- Statystycznie, co czwarta podróż zagraniczna i co piąta podróż krajowa ma charakter służbowy. Chociaż polisy podróżne kojarzą się głównie z wyjazdami turystycznymi, to ubezpieczenie na czas podróży służbowej jest jednakowo ważne.
Wykupienie w WARCIE ochrony dla pracowników wyjeżdżających w delegację  jest bardzo proste i wygodne dla pracodawcy – mówi Przemysław Makaro, dyrektor Biura Rozwoju Produktów Majątkowych i Osobowych w TUiR WARTA.
WARTA BUSINESS TRAVEL, roczna polisa chroniąca pracowników podczas podróży zagranicznych i krajowych, występuje w dwóch wariantach – Pakietu Rotacyjnego i Pakietu VIP. Pracodawcy, którzy często delegują swoich pracowników w podróże służbowe, ale trudno im określić rzeczywistą ilość delegacji w skali roku, mogą skorzystać z Pakietu Rotacyjnego.
Wystarczy tu zadeklarować ilość „osobodni” do wykorzystania w trakcie trwania umowy.
Po ich przekroczeniu pracodawca w dalszym ciągu może korzystać z ubezpieczenia i wysyłać pracowników w podróże służbowe, a z WARTĄ rozliczy się później, po zakończeniu umowy.
W przypadku niewykorzystania wszystkich zadeklarowanych „osobodni”, WARTA zwróci nadpłaconą składkę bez żadnych kosztów manipulacyjnych. Oznacza to, że pracodawca płaci wyłącznie za faktycznie wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona jest uruchamiana na podstawie wniosku podróżnego przesłanego do WARTY najpóźniej na dzień przed wyjazdem pracownika lub grupy pracowników w podróż służbową. Pakiet VIP jest imienny, obejmuje zarówno podróże służbowe jak i prywatne przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony obu pakietów jest bardzo szeroki.
Polisa w podstawowym zakresie pokrywa w podróży zagranicznej koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem i nieszczęśliwym wypadkiem, gwarantuje wypłatę świadczenia w związku z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku i zapewnia dostęp do szerokiej oferty usług assistance. Suma gwarancyjna uzgadniana jest z klientem i może wynosić od 10 tys. do 100 tys. euro.
Dodatkowo można ubezpieczyć m.in. bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną, koszty leczenia następstw chorób przewlekłych i kontynuacji leczenia w Polsce, koszty poniesione w związku z odwołaniem lub opóźnieniem podróży, anulowania noclegu lub biletu podróżnego. Umowę można też rozszerzyć o ryzyko działań wojennych i wykonywania pracy o zwiększonym ryzyku.
(źr. WARTA)

kobiety w logistyce
Ellina Lolis country managerem JF Hillebrand – operatora logistycznego rynku napojów i alkoholi
Polka awansowała w globalnej strukturze Grupy GEFCO
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Do czego polski przewoźnik ma najwięcej pytań?
Dachser radzi jak przygotować się na twardy Brexit
Jak przygotować kierowcę do kontroli?
Prowadzisz magazyn – lepiej sprawdź czy masz instrukcję bhp prac transportowych
Jak obniżyć koszty operacyjne firm?
Duże zmiany na rynku transportów do 3,5
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Kondycja polskiego transportu drogowego będzie słabnąć?
Cofnięty licznik plagą na polskim rynku samochodów używanych?
Czy na rynku nieruchomości logistycznych czekają nas kolejne rekordy – Prologis prognozuje rok 2019
10 lat rynku magazynowego w Polsce i 10 zmiennych, które znaczyły najwięcej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Grupa Fracht otwiera nowe oddziały w Afryce
Nowi właściciele i nowe plany rozwoju DCT Gdańsk
DB Schenker modernizuje sieć krajową wdrażając 800 nadwozi wymiennych
Gefco uruchomiło przewozy kolejowe towarów ADR do Chin
Agility podsumowało 2018 rok
Prologis stworzył nowy rodzaj umowy najmu powierzchni magazynowej
7R ruszyło z kolejną inwestycją na Śląsku
Robot zamiast kuriera - FedEx Express wprowadza nowe rozwiązanie w dostawach ze skle ...
Ladies' Winter Tea 2019
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC